MESAJ PANOSU

Mesaj Defterine Yazın


yigit    18 Nisan 2008 15:49
Bu kadar da haksızlık hakkaniyetsilik olur mu? Kendileri ağalar beyler gibi yaşarken bizlere çağ dışı uygulamaları reva görenler , açlık sınırında yaşamaya mahkum edenler , her türlü adaletsizliği adalet , haksızlığı da hak bilenler yerin dibine batsın.

Birçok haklarla donatılmış subaylarla ilgili yasalar vızır vızır sorgusuz sualsiz geçerken assubayların esamesi bile okunmuyor. Adalet bunun neresinde?

Bahse konu yasa için parmak kaldıran milletvekillerine sorsanız onlar bile bu yasanın ne manaya geldiğini açık ve net bir şekilde izah edemezler. Sanki onlar ne yaptıklarını biliyorlar mı?

Sanki beyefendiler bizlere lütufta bulunacak , sanki bizlere babasının bağını bağışlayacak. O makamlar hiçbir kimsenin babasının malı değildir. Bizler ne lütufta bulunulmasını istiyoruz , ne de iane istiyoruz. Yasal haklarımızın verilmesini ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyoruz.

Bizler bir şey yapmadığımız sürece hiçbir kimsenin de bizim için bir şey yapmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir araya gelip güç oluşturmak zorundayız. Assubayların bir araya gelebilmesi için emek veren , çaba sarfeden meslektaşlarıma minnettarım.

Bütün makamlara , ilgili ve de yetkili olanlara aps ile sürekli mektup yolluyorum. Bunun sonu hapis olsa da yine yollamaya devam edecem. Susarsam namerdim. Bunca yapılan haksılıkları bir insan olarak kendime yediremiyorum , reddediyorum , şiddetle kınıyorum.

Devlet ve millet hayatını akla ve bilime dayandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurduğu Cumhuriyete , Devrim ve İlkelerine sahip çıkanlara saygı , sevgi , selam olsun.

Mehmet Sarmaz    18 Nisan 2008 12:45
Merhaba; siteyi uzun zamandır takip etmekteyim. Dün assubaylara 1-4 derecenin verildiği içeriğine sevinmiştim. Ne yazık ki TBMM sayfasında ilgili kanunu incelediğimde işin içinden çıkamadım ve bizlerle ilgili bu bölümü olduğu gibi aşağıya kopyalıyorum. Anlayan varsa beri gelsin!
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92'nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde.
75'inci maddenin üçüncü fıkrasını okutuyorum:
MADDE 75 -
Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinde yer alan "Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar" ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükseltilir." ibaresinin eklenmiş, "ve uzman" ibaresi "Uzman" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "yedek subay" ibaresi çıkarılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendin-deki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır.
Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlı-ğı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği var mı? Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin (3) numaralı çerçevesinde yer alan "dördüncü" ibaresinin, "üçüncü" ibaresi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ayhan Sefer Üstün Mehmet Yüksel Nusret Bayraktar
Sakarya Denizli İstanbul
Muharrem Selamoğlu Rıtvan Köybaşı
Niğde Nevşehir
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN - Hükûmet?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, önergeye katılıyoruz. Astsubayların birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilmesiyle ilgili düzenleme, dördüncü kademe olmadığı için üçüncü kademe olarak değiştirilmeyi içeriyor. Bu anlamda önergeye katıldığımızı ifade ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Gerekçeyi mi okutuyorum, konuşacak var mı?
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçeyi okutun efendim.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: Yapılmış olan düzenlemede ast subayların birinci dereceye yükseltilmesi amaçlanmıştır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ekli astsubaylarla ilgili gösterge tablosunda dördüncü kademenin olmaması nedeniyle bu değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler& Kabul etmeyenler& Önerge kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda madde 75'in 3'üncü fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler& Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul edilen 1-4 mü yoksa 1-3 mü?

Hayati ERGÜRBÜZ    18 Nisan 2008 11:06
Sevgili meslekdaşlarım,
Astsubayların 1 nci derecenin dördüncü kademesine yükesebileceğine dair kanun dün mecliste kabul edildi,Bu bir aşamadır;
Şimdi;Yanlışım var ise düzeltin lütfen..
kimler 1/4 üne düşecek;
Eğer 1/3 ünde en az bir yıl beklemeden emekli olduysanız 1 /4 üne düşemezsiniz,
Ya da,
Bizim göreve başlama derecemiz meslek yüksekokulu mezunlarının göreve başlama derecesi olan 9/2 sine getirilmediği takdirde emekli olmuş bir çok meslekdaşımızın 1/4 ü olması mümkün olamamaktadır.Dünkü kabul edilen kanunun meclis tutanağında göreve başlama derecesi ile ilgili bir husus göremedim.Bu konuda bilgisi olan meslekdaşlarımız yazsınlar lütfen...

Rahmi Çerçioğlu    17 Nisan 2008 13:33
DEĞERLİ MESLEK ARKADAŞLARIMA ÖNEMLE DUYURMAK İSTİYORUM..
ASSUBAYLARA 1NCİ DERECENİN 4 NCÜ KADEMESİ VERİLDİ. 16 NİSAN 2008 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN 91'NCİ OTURUMUNDA KONU KANUNLAŞMIŞTIR. CAMİAMIZA VE TOPLUMUMUZA HAYIRLI OLSUN.BUGÜNE GELİNCEYE KADAR BİREYSELLİKTEN SIYRILARAK TEK VÜCUT OLARAK SESİMİZİN DUYURULMASI AÇISINDAN EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM.BİZ ASSUBAY TOPLUMU OLARAK BU GÜZEL VATANIN ÖZ BE ÖZ EVLATLARIYIZ.CANIMIZ VE KANIMIZ BÖLÜNMESİ HİÇ BİR ZAMAN MÜMKÜN OLMAYACAK GÜZEL VATANIMIZIN HER ZAMAN EMRİNDEDİR..
SAYGILARIMLA.
RAHMİ ÇERÇİOĞLU..
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin (3) numaralı çerçevenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Şandır İsmet Büyükataman Abdülkadir Akcan
Mersin Bursa Afyonkarahisar
Ali Torlak Recep Taner
İstanbul Aydın
"3) Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinde yer alan "Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar" ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükseltilir." ibaresinin eklenmiş, "ve uzman" ibaresi "Uzman" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "yedek subay " ibaresi çıkarılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır.
Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir."
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Hükûmet?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçenin okunmasını istiyorum.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Yapılan önerge ile astsubayların birinci dereceye yükseltilmesi ve bu maddeye göre yapılan derecelerdeki yükselmelerinin Pasaport Kanunundaki hükümden de yararlanmaları imkânı getirilmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler& Kabul etmeyenler& Önerge kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda üçüncü fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler& Kabul etmeyenler& Kabul edilmiştir
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Bunu olumlu bir adım olarar kabul edbilirsiniz ancak değişikliğin 926 sayılı yasada yapılması gerekiyor zaten 1/4 e yükselemezler diye hüküm yok bu teklif SGY eklenen bir fıkradır Bilgilendirdiği için Sn.Çeçioğlu'na teşekkürler önerge sahiplerine de teşekkür mesajları göndermeliyiz

Yusuf ÖZKARA    17 Nisan 2008 12:10
J.Asb.Kd.Bçvş.(1970/112) Yusuf ÖZKARA olarak 1994 yılında TSK.J.Gn.K.lığından emekli oldum.

1 Mart 1961 tarih ve 205 sayılı yasa ile kurulmuş OYAK ,bugün: 49 senedir aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Edindiğim bilgi muvacehesinde:
OYAK ın (Ağustos 2008 e göre) aktif üye sayısı:195.788, emekli üye sayısı:34.977, üye tam sayısı:230.765 dir. 1961 yılından bu güne dek Oyak toplam üye sayısı 650.000 gibi bir rakama ulaşmaktadır.

OYAK bana sadece 1994 yılının parası ile 2,250,000 TL.gibi çerezlik bir parayı birikmişim olarak verdi.

OYAK üyeliğimizin devamı, bir şekilde kalkmış oldu.Üyeliklerini devam ettiremeyen benim gibi bir çok mağdur bulunmaktadır.O zamanlar üye olup da şu anda üyeliklerini devam ettiremeyenlere bir hak fırsatı daha verilmelidir.

Asgari yatırılacakla,azami yatırılacak tavan limitin belirlenerek yatırıldığı takdirde, OYAK emeklilik üyeliğine dahil edilmelidir.

Bu husus, 4 Mayıs 2008 de yapılacak olan OYAK Olağan Genel Kuruluna teklif maddesi olarak sunulmalıdır.

Temad Gn.Başkanlığınca OYAKa başvurunun sağlanmasını, konunun taraflarınca takibinin yapılmasının uygun olacağını düşünüyor, saygı sunuyorum. 16.04.2008Yusuf ÖZKARA
Muharip Gazi  Em.Asb.
Temad Antalya İl Başkanı
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Sn.Başkanım
Muhtelif nedenlerle sisteme yeniden giremeyenler için bu siteden yaptıgımız duyuruya istinaden bu konuda yeni yasa teklifinin OYAK tarafından MSB gönderildiği bilgisini verdiler Yeniden OYAK ve MSB lığını uyaralım. ÇÖZÜM ESKİ YENİ TÜM ÜYELERE KATILIMLARI NİSPETİNDE HİSSE SENEDİ VERİLMESİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR

Ersen Gürpınar    16 Nisan 2008 23:50
http://blog.milliyet.com/ersengupinar
Saygıdeğer Arkadaşlarım
Birçok il ve ilçemizde TEMAD yönetim ve delege seçimleri yapılmakta tarafımızdan izlenmektedir.Bazı yerlerdeki seçimlerde divan oluşumu yaslara aykırı yapılmaktadır
Dernekler Yönetmeliğinin 15.Md. (1)fıkrasında denek üyesi olmayanların ayrı bir bölümde genel kurulu izleyebilirler hükmü amirdir Bu doğrultuda genelkurula katılma,seçme ,seçilme gibi hakların sadece üyeler özgü bir hak olduğu bu hakların dernek/şube üyeleri haricinde herhangi bir kimsenin kullanmaması ve bu hakların devredilmesinin söz konusu olamaz .Yapılan bazı seçimlerde iyi niyetle tecrübeye istinaden başka bir şube üyesinin DİVAN BAŞKANI olması yasal değildir. Bu seçimin iptalini ve şubenin cezalandırılmasını gerektirmektedir.Mağdur olmamaları için bu usulsüzlükler şikayet konusu yapılmamıştır ancak yapılmıyacağı anlamıda çıkarılmamalıdır.Bu nedenle genel kurul ve delege şeçimi yapılcak şube üyeleri ve yöneticilerin bu hususa özen göstermeleri gerekmektedir. Saygılarımla

ali nas    16 Nisan 2008 22:55
GELİBOLU Şubemizin değerli yönetiminin Maaş promosyonu çalışmasını kutluyor,taze kan cemal kıyıc'ada saygılarımı sunuyorum.

Abdil Güven    16 Nisan 2008 15:29
TÜM EMEKLİ ASSUBAY MESLEKTAŞLARIMI NEDEN TEMAD NE ÜYE OLMALI* BAŞARI BENLİ BİRŞEY DEĞİLDİR BİZLİ BİR ŞEYDİR YALNIZ ÇALIŞAN TOPLAR EKİPLE ÇALIŞAN İSE ÇARPAR ONUN İÇİN EKİP OLMALIYIZ YAŞAM MÜCADELE İLE GEÇTİĞİ ZAMAN DAHA ANLAMLI VE TATLIDIR ASTSUBAYLIĞIN KİMLİĞİ VE ONURU MÜCADELESİ İÇİN GELİN TÜRKİYE GENELİNDE TEMAD A ÜYE OLALIM SAYGILAR ABDİL GÜVEN

selman    16 Nisan 2008 15:08
Sn Umur TALU ile bazı konularda yazışmalarım olmakta ve cevabı paylaşmak istedim.

Merhabalar;

Çok teşekkür ederim.
Hepsiyle ilgileneceğim.
Camianıza da yetişebildiğim kadar teşekkürlerimi iletiyorum.

Görüşmek üzere

En iyi dileklerimle

Umur Talu

Mustafa SEVİMLİ    15 Nisan 2008 12:59
Sayın, Hasan YOLDAŞ arkadaşım ; OYAK hakkında AİHM'ye açılan dava hakkında bilgilendirmeyi,TEMAD'ın sitesinden yapması doğru olur,sanırım.
AİHM'de dava başlamasının ve sonuçlanmasının uzun zaman aldığını ve son zamanlarda da her davayı kabul etmediğini öğrendim.
AİHM'nin web sitesine,bu konuda bilgi edinmek için yazdım.Cevap gelirse, buradan iletirim.
Selamlarımla./ M.S / Nisan 2008

HASAN YOLDAŞ    15 Nisan 2008 01:27
12 Nisan saat 00:48 itibari ile mesaj panosunda siz saygıdeğer meslektaşlarıma sormuştum;
TEMAD'ın OYAK hakkında AİHM'ye yaptığı, ya da yaptığını söylediği başvuru ile ilgili herhengibir dosya-başvuru-dava(adı herneyse) numarası ile ilgili bilgisi olan var mı?... varsa bizleri bu konuda aydınlatması rica olunur... diye.
Sanırım hiçbirimizin bu konu ile ilgili bilgisi yok :?

cemalkiyi    14 Nisan 2008 22:29
Maaş Promosyonu hakkında...
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !

Gelibolu TEMAD yönetimi olarak ;


Emekli maaşlarımızın bir promosyon karşılığında Topluca bir Bankadan alınması için çalışma yapmaktayız.
Bu konuda Bankalar ile görüşülüp maaşlarımızın nakli karşısında sağlayabilecekleri maddi imkanların ne ölçüde olacağı üyelerimizin azami katılımı ile mümkün olacaktır.

Bu nedenle promosyonlu maaş sistemine dahil olmak isteyen üyelerimizin isimlerini ve imzalarını Gelibolu Temad şubesindeki hazırlanmış olan listeye eklemeleri rica olunur.

BAŞKAN
SalihAYDIN

www.gelibolutemad.org/
sitesinden alıntıdır. Aramızda boşdurmayıp birşeyler üretenlerde olduğuna kanıttır. Gelibolu temad yönetimine tebrikler
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
İzmir'de Sn.Ahmet Çam kişisel gayretleri ile çalışmalar yapıyordu oysa bu iş TEMAD tarafından yapılsa idi pazarlık şansımız daha fazla olurdu Gelibolu şubemizi kutluyoruz umarım başarırlar bizlere örnek olur.

yigit    14 Nisan 2008 14:11
Sayın Kılınç , önerilerinize yürekten katılıyorum. Bizlerin sorunlarını bir çırpıda cümle aleme duyuran Sayın Talu'nun adresini kısa yol yaptım ve internete her girişimde defalarca ziyaret ediyorum. Meslektaşlarımızın da bu konuda hassas olacağına olan inancımla saygı ve selamlarımı sunuyorum.

MEHMET ALİ KILINÇ    14 Nisan 2008 12:26
Değerli Meslektaşlarım...
Hepimizin bildiği gibi bizlerin sesi olarak bildiğimiz köşe yazarı Umur Talu tekrar Sabah Gazetesinde yazmaya başladı. Tepkilerimizin katkısı oldu mu, olmadı mı bilmiyorum ama sonuç şimdilik bizim gönlümüzün istediği gibi oldu. Benim söylemek istediğim şu. Konuya yakın olan arkadaşların olayın teknik yönününü daha iyi bileceklerini sanıyorum. Sanırım bir gazete için satış adeti önemli olduğu gibi, internet ortamında sitesini ziyaret edenlerin sayısı da önemli olsa gerek. Bizim mutavazı \"EMEKLİ ASSUBAYLAR\" sitesinde bile bir haber veya yazarın tıklama- okuma miktarı sayıya dökülebildiğine göre, ileriyi planlama amacıyla, dar anlamda, gazetedeki bir köşe yazarının tıklama sayısının da, gazete tarafından kaydının tutulup, sayıya döküldüğünü sanırım. Sayın Umur Talu\'ya kişisel kutlama teşekkür iletilerine ilaveten aşağıdaki linki, kısa yol yapıp,\"DİPSİZ KUYU\'yu\" elimiz internete erdikçe özellikle tıklayalım derim. Bu konu da başka fikri olan var mı?
Saygılarımla...

http://www.sabah.com.tr/ars,ya z,4,100,100~1.html
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Arkadaşımız haklılar sadece okumakla yetinmeyip Yazarlar Bölümünde benim yazarım kısmı var oradan Sn.Talu'yu yazarım bölümüne kayıt etmelisiniz.

selman    14 Nisan 2008 12:04
sitemizin BİZ DE VARIZ bölümünde dün geceden beri problem var.İlgililere duyrulur
Saygılar!
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Teşekkürler hatayı fark ettik ,düzeltilecek..

nihat yavaş    13 Nisan 2008 23:56
Şu an yani 13 NİSAN 2008 saat 23.54 itibarı ile sitede 13 üye 68 misafir var ne mutlu bizlere bu siteyi bu kadar iyi tanıtabildik ki insanları meraklandırabildik. Çok güzel bir gelişme daha iyisi olacak inşallah. İyi çalışmalar.

aslan81(metin ayan)    13 Nisan 2008 21:09
ÜYE OLMAK VEYA OLAMAMAK
Arkadaşlar daha önce temad sitesinde de dile getirdim(yasaklanmadan önce) sonradan yapılan hiç bir çağrı etkili olmuyor zaten çağrı yapan davet eden de yok üye olmak için, temad 2006 yılında ben emekli olurken ve sonrasında bana hiçbir şekilde ulaşmadı hatta temad şubesi olduğunu da bilmiyordum hoş Edirnede zaten böyle bir şube yok ordu evi oyun salonunda temad başkanı kim derseniz gösteriyorlar yani siz ona gitmedikçe o size gelmiyor sonrada üye sayısının azlığından bahsediyorlar dedikki birliklere uğrayın emekli olunacak zaman belli yılda 2defa o heyecan ve istekle sanıyorum zevkle ve şevkle %99 u üye formunu doldurur zaten emekli dilekçesi verenlerin izinli ayrılacağı tarihe kadar(1-15 MART) birliklerde orda burda geyik yaparak vakit geçirirler "işte bu sırada üye olurlar"! ama ben bırakın son dönemlerde hiçbir temad yöneticisini ömrü hayatımda TEMAD lıyım diyen görmedim son 10 yılımda per.sb.lığı ve G-1 lerde çalışmama rağmen.? TEMAD ın ne eylem planı ne bir siyaseti ne vizyonu ne misyonunun oluşturulduğunu olduğunada inanmıyorum olsa bile uygulanmak için hareket edilmediğini çünkü harekete geçirecek dinamikten yoksun olduğunu düşünüyor ve üzülüyorum bir arpa boyu bile yol alınmamasını yöneticilerin basiretsizliğine ve beceriksizliğine,ilgisizliğine bağlıyorum.azimle s.... mermeri delermiş? bu temadın ne broşürünü gördüm nede varlıklarını hissettim emekli olurken gelse yol gösterse idi elimden tutsa idi kötümü olurdu kendimi yanlız hissetmezdim bırakın birliğe gelmeyi KK leri nizamiyesinde emekli olanlara bir temsilciyle ulaşıp arkadaşlar bu akşam temad merkezde misafirimizsiniz çay içip sohbet edceğiz bu arada sorunlarımızı konuşup değerli fikirlerinizi almak istiyoruz demeleri bile emekli olacak arkadaşlara bir jesttir.yanılıyormuyum.
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Sayın Meslekdaşım
Elbette ilgisizlik insanı üzüyor Bizler kez kez Temada emekli şubelerinden adresleri alınız tanıtıcı broşürler gönderiniz dedik ama maalesef bu kadar üye ile baş edemiyoruz fazlasını ne yapalım diye düşünebilirler ama onların düşüncesi ne olursa olsun biz TEMAD şemsiyesi altında toplanacağız elbet birgün yüreği assubay sevgisi ve onuru ile dolu olanlar o yönetimlere gelecekler ve bizler gerçek gücümüzle STÖ olarak ülke ve mesleki sorunlarımızın takipçisi olacağız.Lütfen ilgisizlik arkadaşlarımızı küstürmesin

selman    12 Nisan 2008 14:12
MEB remi sitesindeki yazar ve kitapların nasıl argo kelimelere dönüştüğü haberinin linki:
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/8683469 .asp?gid=229&sz=64891
yorum sizin.Eğitim kimlere kalmış....

aslan81(m ayan)    12 Nisan 2008 14:10
bilgilendirdiğiniz için teşekkür eder yanlışlıklada olsa bahsi geçen foça başkanından özür dilerim.

Mustafa SEVİMLİ    12 Nisan 2008 12:14
TEMAD MESAJ PANOSUNDA KISMEN YAYINLANAN MESAJIMIN TAMAMIDIR. İLGİLERİNİZE...

Sayın ,
Genel Başkanlığımızın Bilgisine Sunulur.

Emakli her Assubayın,TEMAD'a
üye olması gerektiğine inanıyorum.

Bu nedenle, görüştüğüm meslektaşlarıma,öncelikle TEMAD'a üye olmasında ısrar
ediyorum.

Bu konuda genellikle ;...........................

( 02 Nisan 2008/15.41 tarih/saatli mesajımın buraya kadarı yayındadır.11 Nisan 2008/00.05 tarih/saat mesajımla tamamının yayımını istedim.Bu istek mesajım yayındadır.Fakat ilk mesajımın tamamı halen yayınlanmadı.Mesajımın devamı hatırladığım şekliyle aşağıdaki gibi idi.)
....... " TEMAD da neymiş " " Üye olsam
ne olacak " " Ne yararı olacak " şeklinde sorularla karşılaşıyor ve inandırıcı cevaplar vermekte zorlanıyorum.

İstemeyerek de olsa, yasa gereği OYAK' üye edilen
meslektaşlarımızın,derneğimize olan bu ilgisizliği üzücü ve düşündürücüdür.

İlgilerinize sunarım.

Saygılarımla.
Mustafa SEVİMLİ
Emekli Deniz Assubay
============================
Mesajımın tamamının yayınlanmamasının nedenini öğrenemedim ve anlayamadım.Belki benim bilmediğim teknik bir nedenden olabilir diye düşünüyorum.

Bu mesajım,aynı tarihli ve daha sonraki tarihli mesajların yayımından ve bu mesajların sayfası, arka sayfaya geçince daha sonra sayfaya eklenmiş.Ben,ararken tesadüfen denk geldim.

YÖNETİMLER FANİDİR,TEMAD BAKİDİR,BİZİMDİR,BİZLERDEN SONRA DA.!.

Yorumunu ve takdirini görüşlerinize sunuyorum.
Saygılarımla. / M.S / Nisan 2008

Hakan HEZER    12 Nisan 2008 02:00
Arkadaşlar AKBNK ta kredi kartlarından yıllık kart ücreti almakta ısrar etmeye başladı,OYAKBNK tan tüm otomatik ödemelerim dahil AKBNK a geçirmiştim,akbank ın hem visa,hemde master katını kullanıyorum.Visa için itirazım kabul edildi ohh iyi deyip tüm ödemelerimi hesaplarımı geçirdikten sonra master kart için yıllık kart ücreti,ek kart ücreti geldi ve itirazım kabul edilmedi kanuni olduğunu söylüyorlar ancak oyakbnk yabancıya satılmış olsada böyle yıllık kart parası gibi ücret kesimi görmedim bundan sonra onlarda uygularmı onuda bilmiyorum,bir araya gelip,güç oluşturupta ne promosyonları hallede bildik,ne de bu tür boşu boşuna verdiğimiz kesintilere engel olabildik,beş kişi on kişi bir araya gelsek yine avantaj sağlarız millet promosyonlarını dahi tıkır tıkır alırken biz öylee seyrediyoruz.
bilginiz olması bakımından aktardım.Sizde benim gibi AKBNK yanılgısına düşmeyin.
saygılarımla

HASAN YOLDAŞ    12 Nisan 2008 01:48
OYAK hakkında AİHM'ye yapılan başvurunun kabul edilmesi ile ilgili olarak,AİHM tarafından TEMAD'a verilen dosya-dava-başvuru kabul(artık adı herneyse) numarası hakkında bilgi sahibi olan varmı?Bu konuda bilgisi olan varsa beni aytınlatırsa çok sevineceğim.

aslan81(metin ayan)    12 Nisan 2008 00:59
bunu yapmayın mesajımı yayınlayın bunu temadda yaptı ama yalnız kaldı eleştiri kaldırmadı, tahammülü olmayanın iktidarıda sakat olur ve birgün tökezleyip düşer onu kaldıran kimse olmaz en yakınındaki bile.

aslan81(metin ayan)    12 Nisan 2008 00:53
BU FOÇA BAŞKANIYLA İLGİLİ MESAJIM YAYINLANSIN ÇOK AĞIR GİBİ İFADELER DUYMAK İSTEMİYORUM BU ŞAHSIN SÖYLEDİKLERİ ZÜMREMİZİN KALBİNE SAPLANMIŞ BIÇAKTIR URDUR SÖKÜLÜP ATILMALI.
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Sayın AYAN,
1. Mesajınızda Muhatap aldığınız kişi İbrahim SARI olup FOÇA TEMAD Başkanı değildir. Foça TEMAD Başkanı Sayın İbrahim ÖZEN'dir
Lütfen Bu konudaki bilgilerinizi gözden geçiriniz.
2. İbrahim SARI isimli meslektaşımızın iletisi burada değil mesaj grubunda yayınlanmıştı, lütfen cevabınızı mesaj grubundan veriniz.

selman    11 Nisan 2008 19:24
TEMAD IN SİTESİNİ ZİYARET EDİYORUM DEĞİŞİKLİK YOK GİBİ.SORULARA SORULMUŞ CEVAP VEREN YOK.ANKET YAPILMASI İSTENMİŞ DÜZENLEYEN YOK.BÖYLE YAPARAK İNSANLARDAN NASIL KATILIM BEKLİYORLAR Kİ?YAPILANLAR YAPILAMAYNLAR GÜNYÜZÜ GİBİ ORTADA.ŞU AN NE YAPILIYOR?GÜNDEMLERİNDE NE NELER VAR?YOKSA SADECE SEÇİMLER VE KİŞSLEL ÇIKARLAR MI?


3753
Mesaj Defteri yazıları