MESAJ PANOSU

Mesaj Defterine Yazın


Fevziye    01 Aralık 2008 02:32
DERNEĞİMİZDE SOSYAL GELİŞME POLİTİKALARI;
Kadına bakış açıları yüzde seksen aynı davranış dili kullanılmakta insan hakları saygı yüzde seksende, AZ GELİŞMİŞLİK AYNI NEDEN? Aile iletişiminde kopuk sosyal ilişkilerde, iletişimde kopuk yaşayanlar da çatışma, karalama, iftira ile yönetim elde etmek sağlıklı düşünen bir toplumun olmayışının noksanlığını gördüm.
Sosyal gelişme politikalarında derneğimiz çalışma iş gücü, araştırma, kişisel gelişim(sosyal gelişimde) alanlarından yoksun kalan yönetim kadrosu A SOSYAL YAPI. Gelişimde kadınları dışlayan dernek ne kadar verimli ve sosyal olduğunu ispat eder?
Kadınları dışlamakla; verimli çalışan, üreten beyinlerden faydalanacağına uzaklaştırmayı uygun görmektedirler her toplum, topluluk kendi statüsündeki insanı görmek ister kendinden akıllısını çekemez eziklik kompleksi ile bu aslında yanlış derneğin sosyal gelişimine balta vurmaktır. Bir diğer hususta sürekli işlerinin verdiği kompleksle kadınları bulundukları ortamda, dernekte görmek veya görmemek gelgitleri var. Yanlış iletişim politikası ile karalama, iftira, çamur atma suçlama psikolojisiyle derneğe talip olmak, derneği yönetmek zarardır.
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, Erzurum kongresinde Askerlik burada bitmiştir, demiş halkın içine sivil hayata kendini o gün kongrede hazırlamış, esas görev şimdi başlıyor demiştir.
Herkesi dinleyen, hakkına hukukuna saygı gösteren, eleştiriler ilerlememiz için önemli diyen, köylüsünü sofrasına alan, sen bana ne önerirsin diyen liderler önemlidir.
Derneklerde böyle insanları çıkarmak temiz toplum budur bu önemli çağdaşlığın sosyal yaşamın gereği bu değil mi?
Yanlışını görmeden sen onu yaptın, sen oyunu bana vermedin ona verdin, kısır çekişmeler yerine sorgulamasını, insanlar kendinde arayıp soracağına, nerde hata yaptım? Yaptık diyeceğine tekrarları halen oynuyorlar.
Hatalarını bilerek ilkel yollarla karalama saldırma oyunu bize vermeden ARGO kelimeler kullanan seçme seçilme hakkını hazmedemeden az gelişmiş, insan hakkına saygısı olmayan zihniyetlerin yönetimleri nasıl olur?
Bunlar düşündürücüdür.
Sivil toplum örgütlerinin bir amacı sosyal statüleridir birbirleri ile olan iletişimlerin kontrolü bu kişileri yüksek mevkilere getirende, iletişim saygı güvendir. Hırslar değil dayatma değil...
İnsan hakları evrenseldir. Sivil toplum örgütlerinde bulunma amacı ne? Herkes kendine sormalı, sosyal ilişkiler çoğulculuktur. Kimsenin tekelinde değildir. Sosyal ilişkilerde iletişimde kendine ve çevresine saygılı bilgi alışverişinde olmalı.
Hırs arka beynindeki egoları bastırmayan magazin kültürü ile beslenen zihniyetlerdeki gibi, halen karalamakla yok masalar dolaşılmış, yok başkasına oy verilmiş, dedikodu kültürü ile kendinin üstünlüğünü öne çıkaracağını zanneden, karalamaktan zevk alanlar, kendilerinin zayıflığını, acizliğini bir kez daha ispatlamaya çalışıyor.
Kendine verdiği zararı görmüyor, bu kadar gelişmişliği! Kadını, statüsü, mevkisi olanların arkasına sığınıp yükseleceklerini sandılar. Basamak kullanıp yükseliriz zanneden yeni oluşum adında buda kendi başarısızlıklarının, zayıflığın ta kendisidir.
Konuşamayan, dinlemeyen, hakka hukuka saygısı olmayan, dayatma politikalarını görmezden gelen, bunları zorbalıkla enjekte etmeğe çalışan, az gelişmişlik değil de nedir?
Birilerini karalamak iftira yerine, hakka hukuka saygısı olsaydı, kadınları suçlayan, dinlemeden yargılayan, kendi suçunu birilerini karalayıp, örtbas eden ilkel ortaçağ insanlarının zihniyeti ancak böyle olur, böyle davranır.
Yazar kendini bu şekilde ortaya çıkarmaya çalışır. Çünkü ortada kendini ispat edeceği bir emeği, üretimi çalışması yok. Ne yapacak? Bunları üreteni, kafası çalışanı, kendinden akıllı olanı, ortadan kaldırmak için kendi sosyal politikası olan karalama, iftira, hakka el koymakla, savunmasını dinlemeden, kendini böyle kanıtlamaya çalışacak.
Amma bu akıllı davranış değil! Kıskançlık hastalığı akılsız insanların işidir.
Yükseliş böyle olmaz. Hakka hukuka saygısı olmayan lider olamaz.
Dayatma listeyle benim fikrime saygısı olmayan, bana konuşma hakkı vermeyen, vicdanınıza! Böyle lider nerde görülmüş?
Ancak ortaçağda, az gelişmiş ülkelerde görülür bu zihniyetler. Yüzyıllar geçse de değişmez, aynıdır. Yerinde sayarlar, şimdiki yönetimle yeni oluşumda bulunan birkaç kişi aynı zincirin halkalarıydı. Ne değişecekti?
Aynı halkalar varken ALİ Olmuş, VELİ olmuş, fark etmez. Biz kadınlar insan haklarına önem veren, güven ve saygı ile sırtımızı birbirimize rahat dönebilen, sırt sırta adam gibi adamlarla yola çıkarız.
Kendine güvenen, akıllı, çağdaş, sosyal ilişkilerde yapıcı, üretken bizimle devam etmeği başarır, başaramadılar.
Bu başarısızlık hırsıyla tekrar kadınlara başarılı insanlara saldırmaya geçtiler. Çünkü biz kadınların sırtımızdan yükselemediler ya! İşte aynı zihniyet, aynı zincir halkası, bu medeniyetçi? Az gelişmişler daha çok hayıflanırsınız, çok kalp kırarsınız dönüp baktığınızda dernekte sadece kendinizle baş başa kalırsınız...
SAYGILARIMLA FEVZİYE GÖL

Hayati ERGÜRBÜZ    30 Kasım 2008 19:07
Bankalara adres ispat etme zorunluluğu...
Telefonumu dinleyen devlet adresimi bilmiyorsa....

İsmail DAMAR    30 Kasım 2008 12:03
Delilik: aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemektir. - Albert Einstein

Ersen Gürpınar    29 Kasım 2008 21:35
Saygıdeğer Arkadaşlarım
Ozan Umut isimli bir meslekdaşımız Milliyet Blogta güneydoğu hatıralarını yayınlıyor. Yazılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz okumanızı ve destek vermenizi öneriyorum Başarılar kardeşim yazılarınız bizim hangi şartlarda görev yaptığımızı da kamuoyuna anlatacaktır.

[URL=http://blog.milliyet.com.tr/Blogger.aspx?UyeNo=1655 945&rn=L8]http://blog.milliyet.com.tr/Blogger.aspx?UyeNo=165 5945&rn=L8[/URL]

Not. Arama çubuğuna umudun çığlığı yazıp ARA tuşuna basarak yazılara uluşmak mümkün

HARUN KURUOĞLU    29 Kasım 2008 21:16
Değerli meslektaşımız Selçuk İÇER'E Antalya'da başlatmış olduğumuz "Kent yönetiminde söz sahibi olma" hareketimizle ilgili bizlere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Dünyada inanmış insandan daha tehlikeli silah henüz icat edilmemiştir. Başarmanın tek yöntemi vardır. Davaya inanmak ve karalı olmak. Gerisi teferruattır. Bizim TEMAD Antalya İl binamızda toplam 10 (on) metrekare olup, tek bir odadan ibarettir. Gönlümüzün geniş olması avantajını son limitine kadar kullanarak tüm Faaliyetlerimizi bu odadan yürütmekteyiz.
Saygılarımla.

Mehmet Sarmaz    29 Kasım 2008 20:00
Vatan Gazetesinin 29 Kasım 2008 tarihli internet sayfasından alıntıdır.
Adres teyidine ek süre
Bankada hesabı olanlar için adres teyidinde 6 aylık ek süre tanındı, hesaplar bloke edilmeyecek...
Bankalar, PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülerin 31 Aralık 2008'e kadar gerçekleştirmeleri gereken, müşterileriyle ilgili adres teyidinde süre, 30 Haziran 2009 gününe uzatılıyor.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkanı Adnan Ertürk, kimlik ve adres teyidinde süre uzatımına ilişkin Tebliğ Taslağının, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi.
1 Nisan 2008'de yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile 1 Temmuzdan sonra açılan hesaplar ve diğer işlemlerde müşteriden kimlik ve adres teyidi istendiğini anımsatan Ertürk, 1 Nisandan önce açılan hesaplar için de bankalar ve diğer yükümlülerin 31 Aralık 2008'e kadar kimlik ve adres bilgilerini güncellemelerinin öngörüldüğüne dikkati çekti.
HESAPLAR BLOKE EDİLMEYECEK
Türkiye'de 92 milyon dolayında banka hesabı bulunduğunun belirtildiğini, bunların da büyük bölümünün 1 Nisan 2008 öncesi açıldığını vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:
Düzenleme uyarınca, bankalar ve diğer yükümlüler, 1 Nisan 2008 itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik ve adres teyidi kapsamındaki bilgilerini, bu yılın sonuna kadar yönetmeliğe uygun hale getireceklerdi. Son günlerde tartışma konusu olan olay bu. Medyada bu işlemin yapılmaması halinde hesapların bloke edileceği haberleri yer alıyor. Öncelikle şunu çok net olarak belirtelim adres teyidi yapmayan müşterilerin banka hesaplarının bloke edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Yönetmelikte hesapların bloke edileceğine ilişkin bir düzenleme de yok. Burada yükümlüler, işlem yapmak için kendilerine gelen müşterilerinden sadece adres teyidi belgesini isteyecek.
Yönetmelikte bu konuda yapılan düzenlemenin anlamı şudur: Bankalar, kimlik tespiti yapamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda, sizinle iş ilişkisi tesis edemeyecek ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecektir. Kimlik ve adres teyidinin ardından da istenen işlemler gerçekleştirilecektir.
ADRES TEYİDİ İÇİN 6 AY EK SÜRE
MASAK Başkanı Ertürk, mevcut ortamda bankalar ve diğer yükümlüleri rahatlatmak amacıyla eski hesap sahiplerinin kimlik ve adres teyidi işlemleri için kuruluşlara 6 ay ek süre verildiğini de bildirdi.
Ertürk, taslak uyarınca, yükümlülerin, 1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırmış müşterilerinin kimlik ve adres bilgilerini güncelleme işlemini, 31 Aralık 2008 yerine, 30 Haziran 2009 tarihine kadar yapabileceğini söyledi.
Taslakta, yükümlüler ile vatandaşlara başka kolaylıklar da getirildiğini belirten Ertürk, bunları da şu şekilde sıraladı:
- Kamu ve 100'den fazla işçi çalıştıran özel sektör kuruluşlarında çalışanların tek tek bankaya gidip adres teyidi yapmasına gerek olmayacak.
Kuruluşlar, çalışanlar için topluca iş yeri adresini göstererek, teyit işleminde bulunabilecek.
Bu çerçevede, bankalar kanalıyla maaş ödemesi gibi toplu müşteri kabulü yoluyla gerçekleştirilen iş ilişkilerinde, ilgili kamu kurumu veya özel sektör kuruluşu tarafından maaş ödemesi yapılacak kişilerin isimleri ile birlikte kurumun açık adresinin bankaya bildirilmesi, çalışanların adres bilgilerinin teyidi için yeterli sayılacak.
Bu hüküm, hem 1 Nisan 2008 öncesi, hem de 1 Nisan 2008 sonrası açılan hesaplar için uygulanacak.
ÇALIŞMAYAN HESAPLAR İÇİN TEYİDE GEREK YOK
-Kimlik ve adres teyidinde, aktif-pasif hesap ayrımına gidilecek: Bankalar ve diğer yükümlüler, 1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırıp da, kimlik ve adres teyidi yapılması gereken müşterilerini 2 gruba ayıracak. Hesabı çalışmayan müşteriler pasif hesap olarak değerlendirilecek ve bunlar için 30 Haziran 2009'a kadar kimlik ve adres teyidi yapılması gerekmeyecek. Bu tür hesaplarla ilgili teyit zorunluluğu, müşteri yeni bir işlem için geldiğinde geçerli olacak.
Aktif hesapların kimlik tespiti kapsamındaki kimlik ve adres bilgileri ise 30 Haziran 2009'a kadar mutlak surette Yönetmeliğe uygun hale getirilecek.
ELEKTRONİK FATURALAR DA TEYİTTE KULLANILACAK
Bu arada işlemlerde kimlik tespitinde sorun olmadığını, sadece adres teyidinde sıkıntı bulunduğunu belirten MASAK Başkanı, tebliğ taslağında bankalar ve diğer yükümlüler ile vatandaşın rahatlatılması amacıyla adres teyidinin kapsamının genişletildiğini de söyledi.
Buna göre, vatandaşlar, cep telefonlarına ya da internette mail adreslerine gelen elektronik faturaları yine elektronik ortamda bankaya göndererek, adres teyidi de yapabilecek. Öğrenciler de, okul ya da yurtlarından aldıkları belge ile bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Ertürk'ün verdiği bilgiye göre, yeni düzenlemede adres teyidi olarak yer alan unsurlar da şöyle:
-Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son 3 ay içinde düzenlenmiş faturalar (İlgili kuruma ait olduğu yükümlü tarafından teyit edilebilen elektronik faturalar dâhil),-Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge-Son 3 aya ait bilgileri içermek şartıyla İSKİ, ASKİ, İETT, BEDAŞ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca ya da telefon aboneliği hizmeti veren telekomünikasyon şirketlerince tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler,
-Fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle 3. şahıs adına son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren faturalar,
-Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura,
-Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir bir yazı,
-Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge,
-Bankalar için müşterinin beyan ettiği adreste görüldüğüne dair kredi kartı teslim tutanağı
-Yükümlülerin müşterilerine yönelik yapmış oldukları gönderilerin beyan edilen adreste ve bizzat müşteri tarafından teslim alındığına ilişkin tutanak.
Taslak uyarınca söz konusu belgelerin asıllarının aranması şart olmayıp, fotokopi ve elektronik görüntüleri de geçerli belge şeklinde kabul edilecek. Bu belgelerin, müşteri tarafından bizzat elden ibrazı gerekmeyecek, bir başkası vasıtasıyla ya da posta, faks, e-posta gibi yöntemler kullanılarak da ibrazı mümkün olacak.

ozgur gencer    29 Kasım 2008 05:15
Arkadaşlar:
Az evvel MSB seferberlik daire başkanlığının web sitesine baktım. Yedeklik yoklamaları konusunda garip bir uygulama var. Assubay çavuş için 48 yas, teğmen-üsteğmen için 41 yas, binbaşı için 52 yas, Kd. Başçavuş için 60 yas. Bu ne garip bir uygulama böyle. EMEKLI OLDUKLARI YASLARI AYNI OLAN PERSONEL ARASINDA BILE FARK VAR. BU SISTEM ICINDE ASSUBAYLARIN SOMURULMEYE CALISILDIGI BURADA BILE GORULUYOR. Konu ile ilgili branşlarda görev yapmış arkadaşlarımız varsa lütfen bir izahat getirsinler. Ya da MSB ye dilekçe yazalım. Mevcut durumda, assubayların, silahlı kuvvetler için daha fazla önem arz ettiğinin bir ispati olarak değerlendirilmesi gerekir. Hal böyle iken gerek çalışma esnasında gerekse emeklilik döneminde daha az maaş uygun görülmektedir. Sizce bu bir çelişki olarak mı yoksa sömürü olarak mı değerlendirilmelidir. Konuyu hakkımızda yapılacak kanun tasarılarına yönelik dilekçelerimize de ekleyerek silahlı kuvvetler içindeki uygulamaların anlamsızlığını vurgulamalıyız.

YEDEKLİK YOKLAMASI YAPTIRACAK YÜKÜMLÜLER VE YAŞ SINIRLARI

S. NO. RÜTBELER YEDEKLİK YASAL YAŞ SINIRI
1.Mareşal/Büyük Amiral 68
2.Orgeneral/Oramiral, Korgeneral/Koramiral 65
3.Tümgeneral/Tümamiral, Tuğgeneral/Tuğamiral 62
4.Her sınıf albaylar 60
5.Her sınıf yarbaylar 55
6.Tabip, veteriner, eczacı, kimyager, diş tabipleri ile mühendis ve Dz. Sb.larından Bnb. Ve daha aşağı rütbede olanlar 57
7.Diğer sınıf binbaşılar 52
8.Diğer sınıf yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46
9.Diğer sınıf üsteğmen, teğmen ve asteğmenler 41
10.Durumu, 926 sayılı TSK Personel Kanununun Ek Geçici 80'inci Maddesine göre "astsubaylıktan subaylığa geçen personel" Her sınıf teğmen 41
Her sınıf üsteğmen 46
Her sınıf yüzbaşı 55
11.Her sınıf astsubay çavuşlar 48
12.Her sınıf astsubay üstçavuşlar 51
13.Her sınıf astsubay başçavuşlar 54
14.Her sınıf astsubay kıdemli başçavuşlar 60
15.3466 sayılı kanuna tabi uzman jandarmalar 61
16.3269 sayılı kanuna tabi her sınıf uzman erbaşlar 50 yaşına girdiği yıl Ocak ayının birinci günü
17.Her sınıf erbaş ve erler 41 yaşına girdiği yıl Ocak ayının birinci günü
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
İhtiyat yoklamaları seferberlikte kadroları %100 seviyeye çıkarılma amaçı ile kaynaktak i personelin sağlık ve adres gibi değişikliklerini güncelleme amacını gütmektedir 60 yaşına kadar ihtiyat yoklaması yaptırmak mutlaka göreve gitmeyi gerektirmemektedir Ayni branş ve rütbede yeni yedekler oldukça eski sefer görevleri kaldırılmaktadır.Konu burada izah edilmiyecek kadar karmaşık bir konudur Zeten belirtilen küçük rütbede personel emeklisi yok denilecek kadar azdır.Sağlık nedeni ile emekli olanlar ihtiyat yoklamasından muaftırlar

Özer ÖZCAN    29 Kasım 2008 02:49
Kıymetli meslektaşlarım ;

Uzun süreden beri seçimler konuşuluyordu ve ben sadece izlemede kaldım. Ancak tüm meslektaşlarımız şunu anlamalıdır ki son zamanlarda gerçekten önemli aşamaları aştık. Kamuoyunda sesimizi biraz da olsa duyurmaya başladık. Buna inanıyorum.
Bunu kıdemli ağabeylerimiz daha iyi anlayacaklardır. Çünkü eskiden bu kadar sesimizi duyurabildiğimize inanmıyorum. Bizleri, şu veya bu kişiler temsil edebilirler.
Önemli olan bizim bu siteyi kuranlar ve kurmakta emeği geçenlerin sayesinde sesimizi
duyurabilmemizdir. Eskiden böyle bir imkân var mıydı? Bir düşünün. Onun için bir-
birimizle uğraşmayı ve emeklilik sayesinde kazandığımız ideolojik duygularımızı göz
önüne çıkarmaktan vazgeçmeliyiz. Unutmayalım ki biz ölene kadar askeriz ve bizim için
en önemlisi, BU VATAN, BU MİLLET, BU CUMHURİYET VE MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK'ÜN bizlere emrettiği hususlarda sonuna ve ölümüne kadar gitmektir.

Yukarıda belirttiğim hususlar doğrultusunda, bu sitenin hazırlanmasında ve hep birlikte çalışan tüm arkadaşlarıma, başta Sn. Ersen GÜRPINAR ağabeyimiz olmak üzere teşekkürlerimi bir borç bilir saygılar sunarım. SAĞOLSUNLAR, VAROLSUNLAR.

Özer ÖZCAN
Em.Per.Asb.Kad.Kd.Bşçvş.
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Bu siteyi kurmak değil ayni çizgide yaşatmak önemlidir.Bunu hep birlikte başaracağız; Sitemiz Sn.Halil Ergenli'nin büyük gayretleri ile kurulmuştur ayrıca gerek kuruluşta gerekse faaliyetini sürdürmesinde birçoğumuzun ismini bilmediği kendini ön plana çıkarmayan arkadaşımız vardır onlara da bu vesile ile minnet ve teşekkürlerimi bende sunmak isterim. Ersen Gürpınar

mehmet doğan    29 Kasım 2008 02:18
Sayın site yöneticisi
Sn. Nurettin AKMAN tarafından verilen intibaklarımızla ilgili yasa teklifinin bir örneğini sitenizde yayınlayabilirseniz makbule geçecek.Zira meclis web sitesinde bulamadım.Saygılarımla..
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Sn.Akmanın verdiği yasa teklifi taslağı bilgi olarak TEMAD sitesinda yayınlandı Yasa teklifi henüz komisyona verilmemiştir o nedenle TBMM Web sitesinde bulamadınız Dilekçelerimizle taslak olan yasanın hem düzeltilerek çabuklaştırılmasını hemde yardımları nedeniyle Sn.Akmana teşekkürü amaçladık

SELÇUK İÇER    28 Kasım 2008 23:39
GENERAL\\\'LERDEKİ SALTANAT HASTALIĞI.!!!
Maalesef tedavisi yok.kronik,irsi..bulaşıcı sık sık nükseden HASTALIK..Görev yaptığım yıllarda bu tür hastalarla çok karşılaştım.Eski Cumhurbaşkanlarından E.Oramiral FAHRİ KORUTÜRK ...Yeşilköy Askeri havaalanından ANKARA\\\'YA resmi törenle yolcu edeceğiz malüm hem askerlik hemde KORUTÜRKÜN KORKUSUNDAN TÖREN KITASI ÜÇ BEŞ SAAT ÖNCESİNDE HAVA ALANINDA HAZIR ,.ALANDA CUMHURBAŞKANININ UÇAĞININ BAKIMI YAPILIYOR..iki arkadaş meşhur uçağa yaklaştık inceliyoruz o döneme göre muhteşem,bir ara görevlilerden bir tanesi yanımıza yaklaştı ve uçaktan uzak durmamız konusunda bizleri kibarca uyardı,biraz sohbetten sonra merak ettiğimiz sorulara yanıt aldık o görevli KORUTÜRK\\\'E İTALYA\\\'DAN BU UÇAKLA ÖZEL GALVENİZLİ SANDIKLA PIRASA getirildiğini anlattı...Yani 4 ADET PIRASA için bu uçak İtalya\\\'ya gidip geliyor,Maliyeti düşünün..Soy adıda ATATÜRK tarafından verilmiş.BIrakın Türk\\\'ü kendisinden başkasını korumadı.Bu alışkanlık sonradan olmadı tabii Amirallik döneminden kalma..ASKERİ SAVAŞ HELİKOPTERİYLE çoluk çocuk pikniğe gitmekte aynı alışkanlğın devamı,ÖNCESİ VAR,HASTALIK KRONİK OLMUŞ,TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİL..NÖBETLER HALİNDE KENDİSİNİ GÖSTERECEK....

Selçuk İÇER
E.Kara Asb
1976-26

SELÇUK İÇER    28 Kasım 2008 23:38
KENT YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK. !!!!
Antalya'daki değerli Meslektaşlarımızın çabalarını tüm kalbimle destekliyorum.Harun Beye'de teşekkür ediyorum.Yakın zamana kadar biz emekli Assubaylar kaderine razı,sinmiş kabuğuna çekilmiş umudunu yitirmiş yıllardır bizlere ikinci sınıf insan muamelesinde bulunan,insanlık dışı uygulamalarını sistemli şekilde yüruten kanını iliğini kurutan çoluk çocuğuna dahi acımayan SUBAY sınıfını veli nimet olarak görmekteydi.Son yılarda Assubayların bilinçlenmesi teknolojik imkanlardan faydalanması Fakülte bitirmesi,yüksek lisans yapması özel sektörde üst yönetici kadrolarında yer alması ,Basın yayında gündemde olması,varlığını hissettirmesi çok önemli gelişmelerdir.Assubaylar bırakın KENTte SÖZ SAHİBİ OLMASINI ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASI ÇAĞIN GEREĞİDİR.Genel Kurmay Başkanlığının açılımları DEVRİM olarak nitelendirilmektedir.ORDUEVLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ,asb akademisi kurulması,Emekli maaşlarında iyleştirme,lojman vs..Devıim evrensel deyimle kökten yapılır.60 sene tepemizden yumruğunu eksik etmeyenler,hayatımızı karartanlar çoluğumuza çocuğumuza zülum edenler İkiüç kıytırık düzenlemeyle E.Assubaylara yaptığınızı unutturacağınızımı zannedeyorsunuz.Bunlar zaten bizim sizler ,tarafından gasp edilen haklarımız.Değerli Meslektaşlarım;gasp edilen haklarımızı almak bizlerin elinde Genel Kurmay istesede istemesede bunları fazlasıyla kat kat verecek.bizlere düşen en önemli görev birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olarak davaya hizmet etmektir.Emekli Assubayların ailelerinide mutlaka TEMAD'a üye yapmaları aidatlarını zamanında ödemeleri,Dernnekleriyle sürekli irtibat halinde bulunmaları,Assubay sitelerini takip etmeleri çevresindeki TEMAD a üye olmayan emekli Assubayları yönlendirmeleri.Antalyadaki gibi toplumun gözü önünde faaliyertlerde bulunmaları gerekir.Temad tüm üyelerine mutlaka ulaşmalı İl ve ilçe dernekleri daha faal olmalı Dernekler kahvehane görünümünden bir an önce kurutlmalıdır.ŞUBELERİN AZLIĞI VEYA UZAKLIĞI GÖZÖNÜNE ALINARAK ,MESLEKTAŞLARIMIZA AİT ÇALIŞMA YERLERİ.BÜROLAR,TİCARİ YERLER 'İN TEMAD İRTİBAT BÜROSU OLARAK KULLANILMASI SAĞLANMALIDIR.Antalyadaki meslektaşlarıma maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım.MAKUS TALİHİMİZİ MUTLAKA YENKENT YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK. !!!!
Antalya'daki değerli Meslektaşlarımızın çabalarını tüm kalbimle destekliyorum.Harun Beye'de teşekkür ediyorum.Yakın zamana kadar biz emekli Assubaylar kaderine razı,sinmiş kabuğuna çekilmiş umudunu yitirmiş yıllardır bizlere ikinci sınıf insan muamelesinde bulunan,insanlık dışı uygulamalarını sistemli şekilde yüruten kanını iliğini kurutan çoluk çocuğuna dahi acımayan SUBAY sınıfını veli nimet olarak görmekteydi.Son yılarda Assubayların bilinçlenmesi teknolojik imkanlardan faydalanması Fakülte bitirmesi,yüksek lisans yapması özel sektörde üst yönetici kadrolarında yer alması ,Basın yayında gündemde olması,varlığını hissettirmesi çok önemli gelişmelerdir.Assubaylar bırakın KENTte SÖZ SAHİBİ OLMASINI ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASI ÇAĞIN GEREĞİDİR.Genel Kurmay Başkanlığının açılımları DEVRİM olarak nitelendirilmektedir.ORDUEVLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ,asb akademisi kurulması,Emekli maaşlarında iyleştirme,lojman vs..Devıim evrensel deyimle kökten yapılır.60 sene tepemizden yumruğunu eksik etmeyenler,hayatımızı karartanlar çoluğumuza çocuğumuza zülum edenler İkiüç kıytırık düzenlemeyle E.Assubaylara yaptığınızı unutturacağınızımı zannedeyorsunuz.Bunlar zaten bizim sizler ,tarafından gasp edilen haklarımız.Değerli Meslektaşlarım;gasp edilen haklarımızı almak bizlerin elinde Genel Kurmay istesede istemesede bunları fazlasıyla kat kat verecek.bizlere düşen en önemli görev birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olarak davaya hizmet etmektir.Emekli Assubayların ailelerinide mutlaka TEMAD'a üye yapmaları aidatlarını zamanında ödemeleri,Dernnekleriyle sürekli irtibat halinde bulunmaları,Assubay sitelerini takip etmeleri çevresindeki TEMAD a üye olmayan emekli Assubayları yönlendirmeleri.Antalyadaki gibi toplumun gözü önünde faaliyertlerde bulunmaları gerekir.Temad tüm üyelerine mutlaka ulaşmalı İl ve ilçe dernekleri daha faal olmalı Dernekler kahvehane görünümünden bir an önce kurutlmalıdır.ŞUBELERİN AZLIĞI VEYA UZAKLIĞI GÖZÖNÜNE ALINARAK ,MESLEKTAŞLARIMIZA AİT ÇALIŞMA YERLERİ.BÜROLAR,TİCARİ YERLER 'İN TEMAD İRTİBAT BÜROSU OLARAK KULLANILMASI SAĞLANMALIDIR.Antalyadaki meslektaşlarıma maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım.MAKUS TALİHİMİZİ MUTLAKA YENECEĞİZ...

Selçuk İÇER
E.Kara Asb
1976-26

SELÇUK İÇER    28 Kasım 2008 18:03
KENT YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK. !!!!
Antalya'daki değerli Meslektaşlarımızın çabalarını tüm kalbimle destekliyorum.Harun Beye'de teşekkür ediyorum.Yakın zamana kadar biz emekli Assubaylar kaderine razı,sinmiş kabuğuna çekilmiş umudunu yitirmiş yıllardır bizlere ikinci sınıf insan muamelesinde bulunan,insanlık dışı uygulamalarını sistemli şekilde yüruten kanını iliğini kurutan çoluk çocuğuna dahi acımayan SUBAY sınıfını veli nimet olarak görmekteydi.Son yılarda Assubayların bilinçlenmesi teknolojik imkanlardan faydalanması Fakülte bitirmesi,yüksek lisans yapması özel sektörde üst yönetici kadrolarında yer alması ,Basın yayında gündemde olması,varlığını hissettirmesi çok önemli gelişmelerdir.Assubaylar bırakın KENTte SÖZ SAHİBİ OLMASINI ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASI ÇAĞIN GEREĞİDİR.Genel Kurmay Başkanlığının açılımları DEVRİM olarak nitelendirilmektedir.ORDUEVLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ,asb akademisi kurulması,Emekli maaşlarında iyleştirme,lojman vs..Devıim evrensel deyimle kökten yapılır.60 sene tepemizden yumruğunu eksik etmeyenler,hayatımızı karartanlar çoluğumuza çocuğumuza zülum edenler İkiüç kıytırık düzenlemeyle E.Assubaylara yaptığınızı unutturacağınızımı zannedeyorsunuz.Bunlar zaten bizim sizler ,tarafından gasp edilen haklarımız.Değerli Meslektaşlarım;gasp edilen haklarımızı almak bizlerin elinde Genel Kurmay istesede istemesede bunları fazlasıyla kat kat verecek.bizlere düşen en önemli görev birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olarak davaya hizmet etmektir.Emekli Assubayların ailelerinide mutlaka TEMAD'a üye yapmaları aidatlarını zamanında ödemeleri,Dernnekleriyle sürekli irtibat halinde bulunmaları,Assubay sitelerini takip etmeleri çevresindeki TEMAD a üye olmayan emekli Assubayları yönlendirmeleri.Antalyadaki gibi toplumun gözü önünde faaliyertlerde bulunmaları gerekir.Temad tüm üyelerine mutlaka ulaşmalı İl ve ilçe dernekleri daha faal olmalı Dernekler kahvehane görünümünden bir an önce kurutlmalıdır.ŞUBELERİN AZLIĞI VEYA UZAKLIĞI GÖZÖNÜNE ALINARAK ,MESLEKTAŞLARIMIZA AİT ÇALIŞMA YERLERİ.BÜROLAR,TİCARİ YERLER 'İN TEMAD İRTİBAT BÜROSU OLARAK KULLANILMASI SAĞLANMALIDIR.Antalyadaki meslektaşlarıma maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım.MAKUS TALİHİMİZİ MUTLAKA YENECEĞİZ...

Selçuk İÇER
E.Kara Asb
1976-26

SİTE YÖNETİMİ    28 Kasım 2008 17:41
Değerli Üyelerimiz
Sn. Ersen GÜRPINAR'IN köşe yazısında belirttiği gibi TEMAD'IN gayretleri ile Sn. Nurettin AKMAN tarafından verilen intibaklarımızla ilgili yasa teklifinde şuan adaletsiz olan 9/1 uygulaması korunduğu için bu konudaki uyarılarımız üzerine konunun komisyonlarda düzeltilebileceği yanıtını aldık. Yasa teklifi henüz komisyona gelmemiştir bu nedenle hem hatırlatma yapmak hem de Sn. Akmana teşekkürlerimizi iletmek için sitemizde ana sahifede yer alan bir metin hazırlandı buraya adınızı ve mail adresinizi yazıp gönder tuşuna bastığınız zaman metin Sn.Akman'a ulaşacaktır, arzu eden arkadaşlarımız kendi düşüncelerini ayrıca gönderebilirler. Genelkurmay Başkanlığı müteakip birleştirilmiş komutanlar toplantısında özlük haklarını ele alacaktır taleplerimizi tekrarlamak ve TEMAD yönetiminin elini güçlendirmek için geçen yıl yaptığımız ve sesimizi duyuran dilekçe, faks, mail kampanyasını tekrarlayacağız. Adalet ve eşitliğin sağlanması için katkılarımız, birlik ve beraberliğimiz gereklidir. Teşekkür eder saygılar sunarız.

mehmet emin atılgan    28 Kasım 2008 16:06
Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Yaklaşan Yerel Seçimlerde mutlak söz sahibi olmamız gerektiğinin bilincindeyim; ancak ben sizlere özellikle internet ortamının hızla geliştiği, aday olacak arkadaşlarımızın çok faydalı tanıtımlarının ve iletişimlerin yapılabileceği şu zamanda değişik görüşteki fikirlerimi sunacağım.

Siyasi partiler içinden aday olarak çeşitli yerlerde görev üstlenen ve çok çalışkan, başarılı hizmetlerde bulunan birçok meslektaşımızı biliyoruz. Bu takdir kişilerin kendi tercihleridir ve bu tercihlerine son derece saygı gösteriyorum.

Birçok platformda il, ilçe bazında E. Assubayların yüz binden fazla, çalışan Assubayların da keza yüz binin üzerinde olduğundan bahsederek, bunların Türkiye genelinde oy potansiyeli olarak yakınları ile birlikte bir milyona yaklaştığını dile getiriyoruz. Bu kadar oyumuz olabilir; ama bunlar A,B,C,D vs. partileri arasında paylaşıldığı zaman kaybolup gidiyor ve bu nedenle hiç bir siyasi parti bu yaklaşık bir milyon oy potansiyeli söylemimize kulak vermiyor, yıllardır dikkate alınmıyoruz; iktidara hangi parti gelirse gelsin, Genelkurmay'ın da önyargılı yaklaşması sonucu ezilen bizlerin haklı taleplerimizden bir tekini bile yıllardır elde edemedik.

Ayrıcalık değil adalet ve eşitlik istemlerimizi her platformda dile getirmemize rağmen taleplerimizde haklı da olsak-ki haklıyız- Genelkurmay'ın oluru olmadan hiçbir hak elde edemeyeceğimizi sanıyorum hepimiz biliyoruz.

Önerim şudur; Haydi omuz omuza hiç olmazsa bir defalık bu 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde her Büyükşehir Belediyesinde, her il'de ve her ilçe'de bağımsız tek bir aday çıkararak meslektaşlarımızı destekleyelim. Var mısınız? Bu şekilde adaylar çıkarırsak ne kaybederiz ki? Böylece kendi zümremizin gerçek oyunu da öğrenmiş oluruz; dediğimiz gibi milyon civarında oyumuzu siyasi partilere ispat edip gösterebilirsek, bu oy potansiyelimizi iktidara gelen siyasi partiler göz ardı etmeyerek bizlerin haklı taleplerine önyargılı yaklaşan Genelkurmay'a da bir baskı unsuru olarak kullanacaklar ve haklı taleplerimizi belki daha çabuk elde edebileceğiz; ayrıca bizleri bundan sonraki genel ve yerel seçimlerde mutlaka dikkate alacaklardır. Bunun için önce siyasi partilerden aday olacak arkadaşlarımızın fedakârlık yaparak özveride bulunmaları gerekiyor. Gerekirse bu arkadaşlarımızı çeşitli yerlerden aday gösterelim.

Genel Merkezimize ve şubelerimize bu konuda çok iş düşüyor, yasalar dâhilinde azami planlama yapılmalıdır, en azından üyeleri kanalıyla kişisel hırs peşinde koşanları değil de özellikle yerleşim yerlerindeki Assubay Sevdalısı adayları belirleyerek seçimi organize edebileceklerini düşünüyorum.

Unutmayalım her Büyükşehir'de bir tek aday, her il'de bir tek aday, her ilçe'de bir tek aday. Bunu yapabilirsek işte o zaman haklı taleplerimizi elde edebilmemiz kolaylaşacaktır sanıyorum. Başka türlü hareketimizde ise yetkililerin verdiği sözler daha uzun yıllar kâğıt üstünde kalır.

Antalya TEMAD görüşünüzü destekliyorum, haydi bu şekilde ilk kararı sizler alarak kıvılcımı çakın ve öncü olun.

Saygılarımla...

HARUN KURUOĞLU    27 Kasım 2008 21:41
TEMAD Antalya İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu önderliğinde Antalya'da Mart 2009 ayında yapılacak Yerel Yönetimler seçimlerinde, Kentin Yönetiminde Nasıl Etkin Olabileceğimize dair konuların tartışılacağı bir toplantı düzenlediğimizi birkaç gün önce sitelerimizde yayınlamıştık.
Türkiye genelinden gerek telefonla, gerekse mesaj ve diğer sitelerimizde meslektaşlarımızın yazdıkları yazılarla çok önemli destekler almaktayız. Meslektaşlarımızın bu destekleri bizleri onurlandırmakta ve gösterdiğimiz gayretin bir kat daha artırmamıza neden olmaktadır. Ayrıca arkadaşlarımızın önerileri de oluşturduğumuz bir birim tarafından kayda alınmakta ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu konuda bize katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza Antalya TEMAD il Başkanlığı ve Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.
30 Kasım 2008 tarihinde yapacağımız toplantıya durumları müsait olan meslektaşlarımızın katılmaları bizleri ayrıca onurlandıracaktır. Katılma iradesi göster ipte çeşitli nedenlerle katılamayan meslektaşlarımız tarafımızdan katılmış gibi algılanarak, bu mücadelemizde kendileri her zaman saygı ile anılacaktır.
Çok kısa süre önce başlattığımız KENT YÖNETİMİNDE, GEREKİRSE ÜLKE YÖNETİNİNDE SÖZ SAHİBİ OLMA kararlılığı hareketimiz, planlı, programlı, öngörülü ve uygulanabilirliliği olan bir proje olarak dalga dalga ilerlemeye devam edecektir. TEMAD İl Başkanlığımız ve Yönetim Kurulumuzun sloganı HIRSIMIZIN AKLIMIZDAN ÖNDE GİTMEMESİ yönünde oluşmuştur. Uzun vadedeki amacımız, bu sivil hareketin Emekli Assubayların yoğun olduğu kentlere taşınmasını sağlamak ve bu oluşuma katkıda bulunmaktır.
En önemli kazanımımızdan biride, bu davranışımızın TEMAD üyeliğine yapacağı olumlu katkıdır. Faaliyetlerimizi izleyen meslektaşlarımız TEMAD denildiğinde iki kere düşünmek zorunda kalacaklarına canı gönülden inanıyorum. Antalya da yaşayan Emekli Assubaylar olarak tüm meslektaşlarımızın bundan sonrada katkılarını bizden esirgemeyeceklerine inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz.
Harun KURUOĞLU
(E) Asb
TEMAD Antalya İl Delegesi

Galip DİRİCAN    27 Kasım 2008 17:23
Gençlerimize havacılığı sevdirmek ve halkımıza Türk Hava Kurumu tanıtmak amacıyla 26-30 Kasım 2008 tarihleri arasında DEEPO alışveriş merkezinde THK Havacılık Sergisi düzenlenmektedir.Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın onurlandırmasını dileriz.

Galip DİRİCAN
E.Hv.Asb.
THK Ant.Şb.Bşk.Yrd

Ersen Gürpınar    27 Kasım 2008 13:38
Saygıdeğer Arkadaşlarım
26 Kasım 2008 tarihli Genelkurmay Basın Bildirisine göre :
25 Kasım 2008 tarihli Birleştirilmiş komutanlar toplantısında 1. Askeri Tabiblerin mesleki ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik konular görüşülmüş
2. TSK tüm personeline yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında Sb.ve Asb.ların durumları ile ilgili hususların müteakip toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir. Açıklaması yapılmıştır.

Biraz daha bekliyeceğiz sabırla koruk helva olurmuş askeri tabiblerimizin durumu daha önemli bizler nasılsa sürünmeye alıştık Demekki içinde bulunduğumuz durumu yeterince anlatamadık anlatamıyoruz güçbirliği yaparak daha fazla kararlılık göstermemiz gerekiyor hala kaderine razı umutsuz binlerce arkadaşımız var lütfen bunlarla görüşelim mücaadeleye katılımlarını sağlıyalım TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMIYOR AĞLAMAYAN ÇOCUĞA MEME VERMİYORLAR
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Tam gün yasası ile askeri tabiblerin ek iş yapmaları engellendi Birçok askeri tabib istifa ediyor acil olarak bunlara çözüm arandığı anlaşılıyor inşallah müteakip toplantıda bizlere müjdeli haberler verirler

Hakan HEZER    27 Kasım 2008 13:27
NEDEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORSUNUZDA? MECLİS ÜYELİĞİ, BAĞIMSIZ OLARAK GİRİLMESİ SADECE EMEKLİLER DEĞİL ÇALIŞANINDA DESTEĞİNİ ALMANIZLA BAŞKANLIK DAHİ OLABİLİR.

BU VESİLE İLE HAYDİ İZMİR UYUMAYALIM, HADİ ANKARA BU SEÇİMLER BELKİDE DAHA GÜÇLENİP BİR ARAYA GELMEMİZE, HATTA ÇOK HIRS YAPIP İLLA BEN BAŞKAN OLACAM DİYENLER ÇIKIP, YİNE BÖLÜNMEZSEK ÇOK İYİ BİR FIRSAT, HADİ ANKARA... HADİ İZMİR... ÇALIŞSAK VE BENCİLLİKTEN KURTULLUP BİR OLSAK BU BÜYÜK ŞEHİRLERİN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINI DAHİ ALMAMIZ HAYAL DEĞİL...
ANTALYA TEMADA ŞİMDİDEN BAŞARILAR, BU GİRİŞİ BAŞLATANLARA SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

Temad Antalya Yöneti    27 Kasım 2008 12:53
YEREL SEÇİMLERDE NE YAPABİLİRİZ İ KONUŞACAĞIZ.

Antalya da TEMAD İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulumuzun koordinatörlüğünde, 30-11-2008 PAZAR günü saat 15.30 da, ışıklar caddesinin sonunda deniz kıyısında bulunan, eski ATSO Tesislerinin bulunduğu yerdeki, TUĞRA Restaurantta tüm meslektaşlarımız eş ve çocukları ile birlikte toplanmayı kararlaştırdık. TEMAD A üye olsun veya olmasın tüm meslektaşlarımızın bu toplantıya katılmaları, bizleri onurlandıracak ve bu girişimimize çok önemli katkı sağlayacaktır.
Amacımız; MART 2009 da yapılacak olan yerel seçimlerde, meslektaşlarımızdan kaç tanesini il genel meclis üyeliklerine veya belediye meclis üyeliklerine seçebiliriz. Bunun için de nasıl bir güç birliği oluşturabiliriz i görüşeceğiz. Antalya da yaşayan emekli astsubayların eş ve çocuklarından alacağımız destekle, kentimizin yönetimine nasıl bir yön verebileceğimiz i konuşacağız.
Şu anda 1500 e dayanan aidatını ödeyen üye sayımız olmasına rağmen gerçekte, Antalya'mızda yaklaşık 5.000 civarında emekli astsubay meslektaşımız yaşamaktadır. Bu rakamı iki ila çarptığımızda, eşi ile beraber 10.000 kişiye tekabül etmektedir. Meslektaşlarımızın çocukları ve yakınları da dikkate alındığında, sayımız toplam 25.000-30.000 oy a ulaşmaktadır. Bu toplantıda, kentin yönetiminde söz sahibi olabilmemiz için, ne kadar öneli bir potansiyel güce sahip olduğumuzu görüşeceğiz. Parçalara ayrıldığımız takdirde hiçbir şey ifade etmediğimizi, birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde potansiyel tek bir gücün neler yapabileceğini tartışacağız. Tüm Emekli astsubaylar, eninde sonunda seçim günü oy kullanacağına göre, bu oylarımızı neden kendi gücümüzün oluşması yönünde kullanmayalım.
Aynı gün bu toplantımızda, yerel yönetimlerde tecrübeli bir avukat arkadaşımız önderliğinde, meslektaşlarımızı bilgilendirecek, yol haritamızın çizilmesinde bize profesyonel danışmanlık hizmetini gönüllü olarak sunacaklardır.
Saygı değer meslektaşlarımız; Şu anda ki düşüncemiz, bütün siyasilere eşit mesafede olmakla beraber, çalışırken edindiğimiz engin tecrübelerin emekliliğimizden sonra da, yaşadığımız kente hizmet olarak sunmaktır.
Sonuç olarak; Bu girişimimiz hem TEMADIMIZIN güçlenmesine katkı sağlayacak hem de, kenti yönetenler tarafından ne kadar güçlü bir sivil toplum örgütü olduğumuz algılanacaktır. Ancak bu gücün oluşabilmesi için, tüm meslektaşlarımızın sorumluluk bilincini taşıyarak bu toplantıya katılmalarını, alınacak kararları hep birlikte kararlılıkla uygulamaları çok önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu girişimimiz den istenilen sonucu elde edemeyiz. Sonuçtan da hiç kimseyi sorumlu tutmaya, eleştirmeye ve kendi kendimize yakınmaya hakkımız olmayacaktır. Bu girişimimizin tüm camiamıza örnek ve hayırlı olması dileklerimizle saygılar sunarız

TEMAD Antalya Yönetim Kurulu
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Saygıdeğer Antalya'lı meslekdaşlarımızın bu girişimini takdirle karşılıyoruz;Bu başlangıç olabilir sesimizin duyurulması varlığımızın hissedilmesi için birlik ve beraberlik yolunda atılan bu adım örnek bir davranıştır. Başarılar diliyor sizi gönülden destekliyoruz SİTE YÖNETİMİ

Ersen Gürpınar    27 Kasım 2008 12:30
Merhum meslekdaşımız Yılmaz Atıl'a tanrıdan rahmet kederli ailesi ve TEMAD Çorlu üyesi meslekdaşlarımıza sabır ve başsağlığı dileklerimi sunarım Bu dünyada sıkıntı çeken meslekdaşımızın mekanı cennet olsun orada huzur içinde yatsın

mehmet emin atılgan    27 Kasım 2008 02:09
Çorlu TEMAD Üyesi ,vefat eden meslektaşım Yılmaz ATIL'a
Allahtan Rahmet, Ailesi ve Camiamıza başsağlığı dilerim.

SELÇUK İÇER    26 Kasım 2008 23:51
HELİKOPTERLİ PİKNİK.!!!!
Orgeneral IĞSIZ askeri helikopterle çoluk çocuk Artvin Karagöle pikniğe gitti,,balıklara yem attı ,uçuşan kelebekleri kovaladı, özgürce çimenlerin üzerine uzanarak kuş seslerini dinledi,Doğayla kucaklaştı.Zaten memelekette asayiş berkemal terör yok,harekat yok ortalık güllük gülüstanlık ya golf oynayacaksın yada pikniğe gideceksin,savaş helikopteriyle..koskoca orgeneral ve muhterem ailesi.. at arabasına binecek değil ya.. YAKIŞIR.

Selçuk İÇER
E.Kara Asb
1976-26
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Bu haber daha önce TSK ya malum tutumları olan basında yer aldı Gnkur basın toplantısında önemsenmediği belirtildi

Bayram ÇAKIR    26 Kasım 2008 23:49
ANTALYA'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPALIM.

Harun KURUOĞLU Beyin bir mesajı yayınlandı burada.Antalya'nın yaşamında biz de etken olalım diyor.Çok güzel düşünüyor.Yerel yönetimlerde göreve talip olalım diyor.Bunun için hafta sonunda Antalya'da toplantı yapılacak.Bunlar çok güzel düşünceler.Ölmez sağ kalırsak bizler de toplantıya katılacağız.Bu toplantı öncesi ben de kendi önerimi sunmak istiyorum.Toplantı öncesi hazırlıklara,fikirlere katkı vermek için.Ben de diyorum ki, yapılabilecek işlerden birisi de iki ayda bir(süre değişebilir) çoluk çocuk,eş hep birlikte şehrin bir meydanında toplanıp, güncel yurt ve bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini içeren basın açıklaması yapmak.Sesimizi bu şekilde şehir halkına duyurmak.Bildirimizi basına ve sivil toplum örgütlerine dağıtalım.Örgütlü ve çok disiplinli olarak halkın karşısına çıkmak,yurdumuz ve bölgemiz için duyarlı olduğumuzu göstermek halk üzerinde müthiş bir sempati yaratır.Bu önerim üzerine tartışma yapılabilir.
Gündeme getirilecek sorunlar konusunda aramızda ayrışma olur diye korkmayalım.TEMAD'ın amacında ve tüzüğünde belirtilen gayeler üzerinden hareket edilir.
Açıkhavaya,meydana çıkmak bizlere spor gibi gelmeli.Aile bireylerimizle hep birlikte hareketli,neşeli,piknik yapar gibi bir gün geçiririz.Kendimize güvenimiz artar,birileri ve kendimiz için olumlu bir şey yapıyoruz diye.Muazzam bir sinerji oluşur.Oyun salonlarında veya bürolarda vakit öldürmek,ilerleyen yaşımız için hiç sağlıklı değildir.

cahit    26 Kasım 2008 23:46
vefat eden ağabeyimize kırklareli TEMAD Ailesi olarak allahtan rahmet, ailesine başsağlığı çorlu TEMAD başkanı başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza sabır tavsiye ederiz.
Cahit ÇAKIR
(E)Tnk.Kd.Bçvş.
TEMAD K.eli Dlg

Hikmet BOLAT    26 Kasım 2008 23:38
Çorlu TEMAD Üyesi Müteveffa meslektaşım Yılmaz ATIL'A
Allahtan Rahmet, Ailesi ve Camiamıza başsağlığı dilerim.
Hikmet BOLAT


3753
Mesaj Defteri yazıları