MESAJ PANOSU

Mesaj Defterine Yazın


Abdullah Argın    06 Aralık 2008 16:20
Değerli Meslektaşlarım;
6 yıldır olduğu gibi bu Kurban bayramınıda maalesef yine buruk bir sevinçle kutlayacağız.
Gelen haberlere bakarsak hükümet yine IMF ye evet diyecek.Daha önce IMF nin kemer sıkma politikasıyla bizleri şıra olacak üzüm gibi sıkan bu iktidar ve genelkurmay,anlaşma olur olmaz da Sayın R.T.Erdoğanın deyimi ile ümüğümüze sarılacak ve bize nasihat verecekler gibi görünüyor.Genel kurmay biz astsubaylardan daha öncelikli gördüğü askeri tabiplerle ilgili iyileştirmeyi öne alarak geçen ay yapılan ilk birleştirilmiş komutanlar toplantısından geçirip, bütçe kanununa eklenmesi içinde 3 gün önceki YAŞ toplantısında yetkililere verdi.Bu böyle olmamalı.24 Aralık taki toplantıdan da söz verilen bizlerle ilgili iyileştirme kanunu çıkmaz ise,
Bayram sonu sıkı bir mücadelenin başlangıçı olmalı.Bu açlık grevimi olur.toplu Ankaraya yürüyüşmü olur,Genel kurmay ve başbakanlık önünde oturma eylemimi ne olacaksa olmalı.
şehitlerimizin geride bıraktıklarının gözyaşları ile bizim açlıktan öten mide seslerimiz artık kesilmeli.
Bu nedenle başta Temad Genel Başkanım olmak üzere tüm camiayı gerekenleri yapmaya açık açık davet ediyorum.Bu arada Başta şehitlerimizin eş ve çocukları olmak üzere,gazilerimizin,Temad genel başkanımız ve yönetim,denetim ve disiplin kurullarının,devresi olmaktan onur duyduğum 1970 devresinin,kara,hava,deniz,jandarma tüm meslektaşlarımın,biz astsubaylar için mücadele eden başta sayın Umur Talu olmak üzere Sabah gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın Ergun Babahan ile Temad genel kuruluna katılan değişik partilerin milletvekilerinin bayramlarını kutlar,aziz şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğilirim.
Sevgi dolu saygılarımla.
Abdullah Argın
E.Hv.Füze Kad.Kd.Bçvş.

faruk    06 Aralık 2008 13:18
saygı değer meslektaşlarım değerli abilerim .. kurban bayramınızı kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim. saygılarımla ömer faruk DEMİRKOL(EM.ULŞ.ASTSB)

Ersen Gürpınar    06 Aralık 2008 11:45
http://blog.milliyet.com.tr/ersengurpınar
Saygıdeğer Arkadaşlarım
Bu bayrama da buruk girdik bir tarafta en değerli varlıkları olan eşleri,babaları ve evlatlarını bu ülke için kara toprağa veren şehit aileleri diğer taraftan geçim sıkıntısı ile yaşam mücaadelesi veren biz emekliler. Hergecenin bir sabahı olurmuş inşallah tüm adaletsizliklerin önlendiği huzur içersinde sağlık,başarı ve mutluluk dolu nice bayramlar göreceğizz. En içten duygularımla bayramınızı kutluyorum. Bayram günlerinin çocuksu şenliği yuvanızdan eksik olmasın. Sevgi ve saygılarımla

Hikmet BOLAT    06 Aralık 2008 10:48
Bu günümüzü borçlu olduğumuz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anarak, onların Aileleri ile Camiamızın Ve Yurttaşlarımın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar Esenlikler dilerim.

mesut mavituna    06 Aralık 2008 07:23
Değerli meslektaşlarım aşağıdaki mail içinde bulunduğum bir grup tarafından yayınlanmıştır.
Hepimizin malumları olduğu üzere bu güne kadar haklarımız ile ilgili hep vaat ve sözler aldık bunlara secim tabiyeleri de dâhildir.
Maalesef 2008 senesi de bitti ve gene kandırıldık.
Halen eskiden olduğu gibi borçlu geçmek yok beklemeye kalmış bir talebe gibi çıkacak affı bekliyoruz ne zaman çıkar onu da Allah bilir.
Bundan 1 sene önce Sayın Başbakanımız tarafından eyer yetişirse 2008 yılında Personel rejimi kanununu çıkaracağız fakat 2009 yılında bu olacak diye kendileri TV'de açıklamada bulunmuşlardı.
Aşağıdaki yazılı konularında hazırlanan bu 657 sayılı devlet memurları kanununun da buna bir hazırlık olduğu anlaşılmaktadır.
Hatırlanacağı üzere önce çok ihtiyaç sahibi olan hekimlerimizin durumu görüşüldü ve bizlerin durumunun da ikinci toplantıda ele alınacağı açıklandı tabii ki bekleyeceğiz elimiz mecbur neticeyi ya da Hatice'yi bu toplantının sonunda göreceğiz.
Zaman diliminde gecen her dakika aleyhimize islemektedir.
Anlaşılacağı üzere çıkacak olan bu personel rejimi kanununda bizimle ilgili olan dereceleme veya sıralama içerisinde bazı rütbeler mevcut değildi bu bir sure önce gündemde tutuldu çokça yazılar yazıldı fakat henüz bir bilgi edinme imkânımız olamadı.
Bu konu çok önemli olup yeni personel kanununda yapılacak olan düzenlemelerle mutlaka ilgilenerek gündemde tutulması gerekir düşüncesindeyim.
Bu konuya TEMAD yetkililerimizin gerekli hassasiyeti gösterdiklerine ve göstereceklerine de inanıyorum.
Saygılarımla


Devlet Memurları Kanununda yapılması planlanan değişikliklerle memurlara bir dizi yeni hak verilmesi planlanıyor.
Kamu İşveren Kurulu ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında yürütülen toplu görüşmeler sonunda taraflar arasında mutabakata varılan konulara ilişkin çalışmalar başladı.
Devlet Personel Başkanlığı, konfederasyonların toplu görüşme mutabakat metninde yer alan taleplerini gerçekleştirmek amacıyla "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" ile "Genelge Taslağı" hazırladı.
Hazırlanan taslaklar, toplu görüşmelerin sonuçlarına ilişkin yürütülen ve yürütülmesi planlanan diğer çalışmalarla ilgili bilgiler, görüşleri alınmak üzere Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen´e gönderildi.
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı"na göre, aynı hizmet niteliklerine sahip, aynı unvandaki memurların, hizmet gerekleri ve atanmaya ilişkin diğer şartları taşıması kaydıyla, yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında "yetkili amirin uygun bulması" prosedürü kaldırılacak.
Örneğin, iki öğretmen ya da mühendisin karşılıklı yer değiştirme talebinin bulunması, bu düzenleme için yeterli olmayacak. Öğretmenlerin aynı branş, mühendislerin de aynı alandan olması şartı aranacak. Bakıma muhtaç hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporu ile refakatçi tahsisinin gerekmesi durumunda, memura yılda 1 aya kadar refakat izni verilecek.
Bunun dışında çocuğu doğan memura verilen 3 günlük mazeret izni 5 güne çıkarılacak. Memurlara, eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde de 3 gün mazeret izni verilecek. Olumsuz sicil alan devlet memurları, sicil raporlarıyla ilgili halen sicil amirlerine itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle bu itirazın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla değerlendirme komisyonu kurulacak.
Komisyonun yapısı ve çalışma esasları, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde düzenlenecek. Bu komisyonda memurun bağlı bulunduğu sendikadan temsilci de bulunacak.
İzinsiz olarak ikamet ettiği ilin hudutlarını terk etmek" disiplin suçu olmaktan çıkacak. Haklarında yürütülen disiplin soruşturmaları kapsamında devlet memurlarına verilen savunma süresi, ilgilinin isteği üzerine 7 gün daha uzatılabilecek.
Tatilde amirden izin alma
Devlet memurları halen kendilerine verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle uyarma ve kınama cezalarına ilişkin itirazların tamamının, "bir kurul kararının bireysel karardan daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle" disiplin kurullarına yapılması sağlanacak.
Ulaşım ve iletişim imkânları göz önüne alınarak, memurların, tatillerde ikamet ettikleri il hudutlarını terk etmeleri durumunda amirlerinden izin almaları uygulamasına son verilecek. Ayrıca görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılıp beraat eden devlet memurlarının, avukatlarına ödedikleri vekâlet ücretleri ile davaya ilişkin yaptıkları diğer harcamalar müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.
İl dışında öğrencisi olana atamada öncelik
Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge taslağında da şu düzenlemeler yer alıyor:
- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacak.
- Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacak.
- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenecek, ihtiyaç bulunması halinde bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulacak.
- Engelli kamu çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilecek.
- Yürütülen soruşturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda memur hakkındaki şikâyet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun garaz, soyut hakaret veya uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı isnat ve iftiralara karşı korunması için kamu davası açılması konusunda, yetkili amirlere yüklenen sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik gösterilecek.
- Personele yaptırılan ve ücretle karşılanmayan her 8 saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesine titizlikle uyulacak.
- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içinde kullanmaları sağlanacak.
Sözleşmeli personel
Ayrıca Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca, "eş durumu nedeniyle yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlama ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmesi" talepleriyle ilgili mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yazıda, "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"la ilgili bakanlıktan değerlendirme talep edildi.

İSMAİL TURAN    06 Aralık 2008 06:53
Yurt içinde ve yurt dışında çok sevdikleri aile fertlerinden ayrı olarak dağ, orman ve deniz demeden her yerde vatanımızı korumak için görev yapan, subay, astsubay, uzman çavuş, çavuş, onbaşı ve erlerimizin, gazilerimizin, şehit ailelerinin ve tüm emekli astsubaylarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ederim. Saygılarımla.

mesut mavituna    06 Aralık 2008 06:50
BÜTÜN MESLEKTASLARIMIN KURBAN BAYRAMINI KUTLAR MUTLULUK, SAGLIK, HUZUR VE GELECEK GÜNLERİN UMUT DOLU HAYAL OLMAYACAK HAKLARIMIZI ALMIS MUTLU BİR TOPLUM OLMAYI DİLERİM.

Hakan HEZER    06 Aralık 2008 02:44
TÜM MESLEKTAŞLARIMIN AİLELERİ İLE BİRLİKTE KURBAN BAYRAMLARINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR,SAĞLIK ,MUTLULUK VE NEŞE İÇİNDE NİCE BAYRAMLAR DİLERİM.

Ersen Gürpınar    06 Aralık 2008 02:03
Sayın Selçuk İçer kardeşim
Polemiklerden bu konuların dile getirilmesinden hepimiz rahatsızlık duyuyoruz ve bunu zaman zaman dile getiriyoruz hatta yanıt veren arkadaşlarımız da zorunluluktan yanıt verdiklerini belirtip bundan duydukları rahatsızı dile getiriyorlar.Karşınızdaki yüzsüz hırsız misali paçanıza yapışıp gitmiyorsa sürüklemek zorundasınız. Yanıt vermezseniz kendilerini önemserler yüzsüzlükleri arsızlıkları devam eder ve sükutunuzu kabul anlamında yorumlarlar Akan su gideceği yolu bulacaktır elbet devam etmemesini arzuluyoruz bizim daha önemli konulara yoğunlaşmamız gerekiyor Bugün yine Gnkur Başkanımız Eskişehirde çalışmalar devam ediyor demekle yetindiler bu çalışmalara ışık olması için sitemizde duyurduğumuz faks ve mail kampanyası ile taleplerimizi birkez daha yeniliyeceğiz. Arkadaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var Gönlümüz bu çalışmaya TEMAD yönetiminin de destek vermesini arzulardı ama herhalde protokol gereği bayram telaşı içindeler katılacaklarını umut ediyorum çünki aslında bu onların görevi beklemekle sonuç alınsaydı 5 yılda alınırdı birçok yetkili daha bizim haksızlıklarımız konusunda yeterli bilgi sahibi bile değil örneğin Sn.Baratalının yüksek okul mezunlarına önerdiği kademe bizi geriye götürüyor Gnkur Personel Başkanımız 9/2 den başlayan MYO mezunu varsa sizde başlarsınız diyebiliyor o nedenle her platformda haklarımızı savunmalıyız işimiz zor ama imkansız değil bu vesile ile şahsınızda tüm meslekdaşlarımın bayramanı kutlar; Adalet ve eşitliğin gerçekleşeceği nice bayramlar geçirmenizi dilerim

aslan81(m.ayan)    05 Aralık 2008 23:34
BAYRAM GELMİŞ NEYİME
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 2 bin 664 lira.
Yeni memurun maaşı; 843 lira,
Öğretmenin, bin 37,
Araştırma Görevlisinin bin 180,
Polisin bin 406 lira.
Hemşiresi,
teknik personeli,
hademesi, hizmetlisi bu rakamlara yaklaşamıyor bile.

----------------------------
Emeklinin durumu daha da vahim.
Hizmetli olarak emekli olanların eline;
773 lira 1 kuruş,
gazilerin
301 lira 6 kuruş,
65 yaş aylığı alanların ise;
83 lira 1 kuruş geçiyor.
Yoksulluk sınırını geçen emekli aylığı almak için Genel Müdür filan olmak gerek.
Memur, işçi emeklisini saymıyorum bile!
----------------------------
Her gün şehit haberleri ve cenazeleri geliyor,
Ermeniler "soykırımı" tanımamızı,
Rumlar, Kıbrıs"ın tamamını vermemizi istiyor&
Irak"ta neler olup bittiği gözlerden kaçırılıyor,
AB müzakereleri taviz üzerine kurulu,
Muhalefet yok.
Alternatif yok.
Yolsuzluk iddiaları çok.
Din, iman ve de merhamet duygularımız,
ticarete tahvil edildi.
Din iman, merhamet duyguları ile toplanan yardımlar,
iç edildi.

Bu ülkeyi kurmak için,
Rum'un, İngiliz'in işgalinden kurtarmak için,
canını, kanını savaş alanına süren,
gazilere;
bu devletin layık gördüğü
emekli maaşı;
301 lira
ve 6 kuruş.

İki kilo çikolata parası yani.

[B]HEPİNİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN AMA ÜLKEMİZİ MİLLETİMİZİ BUHALE GETİRENLERİN BAYRAMI DAHA DA KUTLU OLSUN.[/B]
Yönetici yorumu Yönetici yorumu:
Sayın Aslan Gazilerimize saygımız var ama şuan hayatta bize bağımsızlığımızı kazandıran gazimiz kalmadı Güneydoğu gazileri bir lira alamıyorda Kore ve Kıbrısta tek mermi atmayanlar gazi maaşı alıyor bu da ayrı bir problem insanca yaşam her bireyin hakkı umarız Türkiye gerçek anlamda SOSYAL DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ olurda bu gerçekleşir. E.G.

cahit    05 Aralık 2008 23:24
Kırklareli Temad olarak tüm camianın bayramını kutlar,sağlık ve esenlikler dieriz.
Cahit ÇAKIR
Temad k.eli dlg

"sessizliğimizi verdik sokaklara,birgün türkülerimizi haykıracaklar diye"

SELÇUK İÇER    05 Aralık 2008 23:07
ALLAH AŞKINA BIRAKIN
Sizlere bir yalvarmadığımız kaldı bırakın artık şu geçmişi seçimi listeyi delegeyi. Hala o şöyle dedi bu böyle yaptı bıktırdınız artık. PSİKOLOJİMİZİ, VÜCUDUMUZUN KİMYASINI BOZDUNUZ. Her gün aynı konu. Başka derdimiz mi kalmadı. DÖN DOLAŞ TEMAD VE NET SİTE,SENİN YAZIN BENİM YAZIM, lütfen bırakın önümüze bakalım hedefimize davamıza yürüyelim. Saygılar

Selçuk İÇER
E.Kara Asb.
1976-26

Mehmet Sarmaz    05 Aralık 2008 21:22
Çalışanıyla, emeklisiyle, şehit ve gazisiyle Assubay camiasının (tüm aile fertleriyle birlikte)ve İslam âleminin mübarek kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Saygılarımla.

HARUN KURUOĞLU    05 Aralık 2008 20:38
Tüm meslektaşlarımın aileleri ile birlikte Kurban Bayramlarını kutlar, gelecekte daha huzurlu bir ülkede, daha mutlu insanlar olarak yaşamalarını arzu eder, bundan sonraki bayramlara, ekonomik koşullarının iyileştirilmiş olarak girme umutlarının gerçekleşmiş olmasını dilerim.

Halil İbrahim KURT    05 Aralık 2008 20:18
HALEN GÖREVDE BULUNAN VE EMEKLİ OLMUŞ TÜM ASSUBAY CAMİASI İLE ŞEHİT AİLELERİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLAR SAĞLIKLI VE HUZURLU GÜNLER TEMENNİ EDER ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM.

Niyazi Hürol    05 Aralık 2008 19:13
Değerli Meslektaşlarım TEMAD yönetimi benim güvenimi sona erdirdi şuan arkadaşlar seçim sonucuna saygı biraz süre diyorlar saygı kolay ama onların değişebileceğine inanıyor musunuz? Yeni oluşumu yok eden kişiler şimdi özür dileyerek kenara çekilmeleri gerekirken yeniden meydana çıkıyorlar Beni kara listeye almışlar Kenan Sakanın yazısına aşağıdaki yazıyı yazdım üye olmama rağmen yazım yayınlanmıyor sizde bu çekişmelerden bıktınız bende bıktım ama aşağıdaki düşüncelerimi yazmadan sizlere veda etmeye gönlüm razı olmadı kusura bakmayın Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalınız


NET SİTESİNDE YAYINLANMAYAN YAZIMDIR.

Bazı konuları kabullenemiyorum eleştirilerimdeki ifade tarzım farklı onun için artık hiçbir yere yazmama kararı almıştım ve mynet gruba günler önce veda ederek kaydımı sildirdim sitelerdeki arkadaşlarıma bir bayram tebriki ile veda etmek için siteye girdiğimde Sn. Saka yazınızı hayret ve esefle okudum. Genel merkez yöneticilerinin yeniden seçilmek için bazı antidemokratik davranışlar içinde olması Türkiye gerçeğidir. Genel merkez başarılı değildir basında hiçbir etkisi olmamıştır olaylar doğal sürecin sonucudur basında etkileri olsa idi bugüne kadar bu gücünü kullanırlardı yayınlanan hiçbir yazıda bırakın imzalarını katkılarının olmadığı yazı içeriğinden belli olmaktadır. Genelkurmay mahkemeye verdi destek verirsek tepki alırız düşüncesi ile düne kadar bizleri bizden fazla müdafaa eden Sn. Umur Talu'nun yazıları TEMAD sitesinde yayınlanmamıştır sonra tepki alınca birkaç yazı yayına alınmıştır bunları görmemek kör olmakla eşdeğer olduğunu tüm meslektaşlarımız bilmektedir. Tercüman gazetesindeki, Sayın Ersen Gürpınar'ın yazısının olduğu bölüm, TEMAD sitesinde neden yok. Star gazetesinde ve diğer haberlerde sıradan meslektaşlarımızın yorumu varda TEMAD'IN neden yok. 8 sütuna manşet ASTSUBAY DEVRİMİ diye bir yazı çıkınca merak eden basın ne oluyor sorusunu sokaktaki adama değil, TEMAD'A sorması normal değil mi? Zaten TEMAD bunu sitesinde yazdı. Bizi aradılar röportaj yapacağız dediler onlar aramadı, televizyoncular TEMAD'I aradı son gün tabi rica minnet MSB ile görüşüldü bunları biliyoruz ayrıca TEMAD yönetiminin üyelerinin maddi manevi desteğine rağmen 5 yılda bir arpa boyu yol gitmediğini de biliyoruz. Yutmadık, gargara yaptık. Sessiz kaldık ancak bizi aptal yerine kimse koyamaz. Bunları bildiğimizden bu nedenle yeni oluşuma umut bağladık ama onu da siz ve birkaç kişi kişisel hırslarınıza kurban ettiniz. Eleştirileri dikkate almadınız. Eleştirileri yayınlamadınız. Ankara delege seçimini kazanmanız sizin ayaklarınızı yerden kesti. Her şeyi kendi başarınız sandınız, eleştirileri dikkate almadınız. Ayrıca bu mücadeleye emek verenlere karalama kampanyaları açtınız ama kendinizi karaladınız. Sanki çok demokrat bir durum sergilemiş gibi şimdi TEMAD'I suçluyorsunuz. Seçimi siz kongreden önce kaybettiniz. Yenimi fark ediyorsunuz. Önce iğneyi kendinize batırın sonra çuvaldızı başkasına batırın. Demek yeniden çalışmalara başlayacakmışsınız? Vay anam vay, yandık desenize. Hatalardan ders alın, bu zümreye özür borcumuz var. Özür dileyerek kenara çekilelim, deyip mücadeleye hiçbir katkı sağlamayan, arkadaşlarımızı gruplara bölen, bu siteyi de kaldırın. Hayır, yeniden mücadele derseniz biz hiç uğraşmayalım. TEMAD eski hamam eski tas. Sizlerin içinde olacağı oluşum da eski hamam eski tas, bizim gibi doğru söyleyenleri de dokuz köyden kovdukları için, bizlerde onuncu köye gidelim. Boşuna sinirlerimiz, emeğimiz yıpranmasın. HOŞÇAKALIN

Ramazan TEKELİ    05 Aralık 2008 18:52
Değerli Meslektaşlarım,

Camiamızın dağ gibi biriken sorunlarına, birde küresel kriz in etkileri ile ayakta durmaya çalışan emeklilerimiz; daha kaç bayram ucu açık AB süreci gibi, özlük haklarımızın verilmesi ümidiyle ömrümüzü geçireceğiz. Şimdiden bilmek çok zor. Ancak bir şeyi biliyoruz ki, Gnkur. Bşk. ve Kuvvet Komutanlarımızın 24 Aralıkta yapacakları aylık olağan toplantılarında Assubayların özlük hakları ile ilgili bir sonuç çıkmayacağıdır. Bildiğiniz gibi TSK personelin özlük hakları ile ilgili görüşme bu aya ertelediği duyurulmuştu. Bu arada sayın komutanlarımız bayram mesajlarında her bayramda olduğu gibi, emeklilerinde bayramını kutlamayı ihmal etmediklerini biliyoruz. Yinede sağ olsunlar, en azından bayramdan bayrama da hatırlanmak güzel şeyler!

Basında çıkan yazılara, dernek yöneticilerimize verilen sözlere asla inanmamakla birlikte, bayram gelmiş bizlerin neyine desek de, hiç değilse bu bayramın bir kez daha vesile olması dileğiyle, çalışan ve emekli tüm meslektaşlarımızın, şehit ailelerinin, gazilerimizin aileleri ile birlikte kurban bayramlarını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.

Ramazan Tekeli

necmi günay    05 Aralık 2008 18:35
Değerli meslektaşlarımın Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.

Cevat KILINÇDEMİR    05 Aralık 2008 18:13
EMEKLİ VE ÇALIŞAN TÜM MESLEKTAŞLARIMIN KURBAN BAYRAMLARINI EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLAR SAĞLIKLI MUTLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİM.

Halil Yaz    05 Aralık 2008 17:45
BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR; NİCE SALIKLI, HUZURLU, SEVGİ DOLU BAYRAMLAR GEÇİRMEMİZİ DİLERİM.

Yusuf ÖZKARA    05 Aralık 2008 16:32
Çalışanı-emeklisi-eşi-çocukları, eğitim gören öğrencisi, TEMAD Genel Başkanlığı, İl-İlce Başkanlıkları ile tüm Astsubay Camiasının Bayramının Kutlular, sürur, sağlık diler ve aydınlık bir ülke temenni ederim.

Yusuf ÖZKARA
TEMAD Antalya İl Bşk.lığı
Yönetim Kurulu adına

yaşar sığınç    05 Aralık 2008 16:21
ÖZLÜK HAKLARINI ALAMAYAN, ZOR DURUMDA BULUNAN TÜM ASSUBAY MESLEKTAŞLARIMIN BAYRAMINI KUTLUYOR. SAYGILAR SUNUYORUM

Levent KESMEN    05 Aralık 2008 13:49
Tüm duyarlı meslektaşlarımın kurban bayramlarını kutlar, sevdikleriyle beraber umut dolu yarınlar dilerim. Duyarsız meslektaşlarımın nasılsa bu sitelerden haberi yok.Dolayısıyle bu kutlama mesajını göremezler.
Levent KESMEN
(E)Dz.Assb.

mehmet emin atılgan    05 Aralık 2008 12:25
Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Şehit yakınlarının,gazilerimizin ,meslektaşlarımızın ve de tüm ulusumuzun Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar;aileleri ve sevdikleri ile beraber sağlık,mutluluk ve umutlu yarınlar dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım.

Abdil Güven    05 Aralık 2008 11:25
BAYRAMLAR, İNSANLAR ARASINDAKİ KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGININ
PERÇİNLEŞTİĞİ GÜNLERDİR. BAYRAMLAR, İNSANLARIN BİRBİRLERİYLE OLAN
DARGINLIKLARINI, UNUTTUKLARI, BARIŞTIKLARI, KARDEŞÇE KUCAKLAŞTIKLARI GÜNLERDİR.
BAYRAMLAR, MİLLİ VE DİNİ DUYGULARIN, İNANÇLARIN, ÖRF VE ADETLERİN UYGULANIP SERGİLENDİĞİ, BİR TOPLUMDA MİLLET OLMA ŞUURUNUN ŞEKİLLENDİĞİ, KUVVETLENDİĞİ GÜNLERDİR.
HEP BİR ARADA, SEVGİ DOLU VE HUZURLU NİCE BAYRAMLAR GEÇİRMEK DİLEĞİYLE, KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR. KALIN SAĞLICAKLA, SAYGI VE SELAMLAR. ABDİL GÜVEN


3753
Mesaj Defteri yazıları