"TSK'da Astsubay Devrimi" PDF Yazdr E-posta
Cumartesi, 03 Ocak 2009

 Ulusal bir haber sitesinde çkan  "TSK'da Astsubay Devrimi" balkl habere yaplan yorumlara karlk bu yazy kaleme aldm. Bir hafta süreyele yaynda kald. Halen de yazya ulama imkan mevcuttur. lk üç pararafn, konunun özü ile alakal olmadn düünerek (...) ile geçip devam edelim.) 

 (...) Bunlar söyleyip, “TSK’ da Astsubay Devrimi” balkl habere yaplan yorumlarn “gerçekleri yanstmadn” söylemek elbette çok dürüstçe bir tavr olmaz. Ancak, bu gerçeklerin “ne kadar bilgiye dayanr”, “ne kadar kulaktan dolmadr” bunu tartmak gerekir. Tartlmayacak tek ey ise; TSK’nn kendine münhasr “özelleri”dir. Bununla beraber, TSK’nn millet ile paylamas gerektiini düündüüm birçok konunun da varlna inanyorum. Aksi halde bu habere yaplan yorumlardaki gibi, gerçekle ilgisi bulunmayan ve bilgi kirliliine yol açan mesnetsiz iddialar artarak devam eder ve bunlardan yine milletimiz zarar görür.

Subay kimdir? Astsubaylk nedir? Uzman Çavu ne i yapar? nsanlar srf  kulaktan dolma bilgilerle, ya da ksa süreli askerlik görevlerinde karlam olduklar bir kaç uç olay bahane ederek sorular cevaplamaya kalkyorlar. Yorumlarda genellikle “astsubaylarn eitim seviyelerinin düük olmas”, “astlarna zulüm ediyor olmalar” gibi gerçek d konulardan bahsedilmektedir.

Gemiler, denizaltlar denizlerde nasl yüzdürülüyor? Onlar 24 saat süreyle faal tutan personel, hem de aylarca kara yüzü görmeksizin, hayatlarn nasl idame ettiriyorlar? Tanklarn faaliyeti kimler tarafndan ve hangi artlarda ve hangi tecrübeler sonucu salanyor? Saniyenin milyonda biri kadar bir zaman diliminde bile yaplabilecek bir tek hata yüzünden, Allah göstermesin,  burun üstü yere çaklabilecek, yllarca emek verilerek yetitirilen canlara ve tüyü bitmemi yetimlerin hakk olan, ekonomik kayplara neden olabilecek jetlerimizin uçmasna kimler “onay” veriyor?

Bir jet uça, uçabilmesi için hangi merhalelerden geçiyor; elektrii, elektronii, mekanii, bilgisayar, hidrolii, gövdesi, kaportas, lastii, dikmesi, burnu, kuyruu, kanad, uçak çaltrcs, radar, simülatörü, paraütü,  koltuu yakt, cant, saati, vidas, somunu, pulu ve daha binlerce aksamnn faaliyeti nasl ve kimler tarafndan salanyor?  Bunlarn eitimsiz kiilerce yaplmasnn mümkün olduunu düünen kafalarn eitim seviyesi nedir acaba? 
Bir Astsubay, ortaokuldan sonra astsubay hazrlama okuluna, oradan da snf okuluna giderek görev öncesi eitimini alr. Bundan baka, liselerden snf okullarna giderek 12 aylk bir eitimden sonra astsubay çavu rütbesi ile ktasna katlr. 24.04.2002 tarih ve 4752 Sayl Kanun ile de Astsubay Snf Okullar, Astsubay Meslek Yüksek Okullar statüsüne dönütürülmütür.

Astsubay, birliine katlr katlmaz,  birlik içi eitimine tabi tutulur. Bu eitimin ad “Görev Ba Eitimdir.” Süresi bir yldr. Bu eitim; hem kendi bran ile ilgili, hem idari, hem güvenlik, hem de genel kültür ve dier konular kapsar. Her ayn sonunda ara snav, ayrca eitim yl sonunda da bitirme snavna tabi tutularak baarlar deerlendirilir. Baarsz olanlar ise bu eitimi ayn süre ile tekrarlamak zorundadrlar. Baarsz olan astsubaylar, terfi dahi ettirilmezler. Bu eitim, hem BLG, hem de BECER kanallarnn her ikisi ile birlikte verilir. Eitim süresi boyunca kendisine verilen asli görevlerden de muaf tutulmazlar. 

Bunlardan baka, birlik eitim merkezleri sayesinde, teknolojik gelimeler, belli bir disiplin ve program dâhilinde sürekli olarak takip edilerek, bu gelimelerin eitimine hiçbir suretle ara verilmez. TSK’mzda bir personel göreve balad günden emekli oluncaya kadar geçen süre içinde sürekli olarak, hem kendi brannda, hem de dier bütün konularda eitimden hiçbir suretle uzak tutulmazlar. Öyle olmasa, milletimiz uçak sesine hasret kalrd.

Her astsubay mutlaka 9 aylk süre ile yabanc dil eitimine tabi tutulur. Bu süre içinde kendilerine bakaca bir görev verilmez ve sadece dil eitimi ile itigal ederler. Teknolojik deiimlere ayak uydurmak, baka türlü nasl salanabilir? Nam, bütün dünyada bilinen anl TSK’miz bu seviyelere “eitimsiz astsubaylar “sayesinde mi geldi diye düünüyorsunuz? 

u anda TSK’mzda, kendi imkânlaryla lisans, yüksek lisans, doktora eitimi yapan binlerce astsubay mevcuttur. Üniversitelerde yardmc doçent, doçent, profesör unvanlaryla görev yapan yüzlerce emekli astsubay mevcuttur. Lisans eitimi almayan, ya de halen bu eitimin içinde olmayan astsubay neredeyse yok gibidir.

Bütün bunlara ramen; lisans eitimi alan dier bütün memurlarn 1. derecenin 4. kademesine ilerleme haklar bulunduu halde, bu hak doktora da yapm olsa astsubaylara tannmamakta,görev koullar sorumluluklar assubaylarla kyaslanamyacak devlet memurlarna tannan MYO mezunu için 9/2 lisans mezunu için 8 nci derece olan göreve balangç derecesi assubaylardan esirgenerek assubaylar adalet ve eitlik ilkelerine aykr olarakbüro memuru gibi göreve balatlmaktadr. 

TBMM’de 16 Mays 2008 tarihinde yaplan oturumda; hükümet üyeleri de dâhil olmak üzere, “lisans eitimini tamamlayan astsubaylara 1. derecenin 4. kademesine ilerleme konusunda olumlu” olarak kalkan eller, her ne hikmetse bir gün sonra, yani 17 Mays 2008 tarihindeki oturumda, nedeni hala “meçhul” olmak üzere “olumsuz eller” haline dönüüvermitir.

Bu güzide kurumumuz da dier bütün kurumlarmz gibi milletimizin güzide bir kurumu, fertleri de milletimizin evlatlardr. Memleketimizin ve milletimizin kar karya bulunduu terör belasnn def edilmesi için, dier bütün personel gibi olaanüstü gayretler sarf eden ve lisans eitimlerini tamamlayan astsubaylara da en doal haklar olan derece ve kademelerinin verilmesi ve özlük haklarnda yaplacak küçücük deiiklikler onlarn moral ve motivasyonlarn tavana çkartacaktr.

Bu vesileyle güvenlik kuvvetlerimizin bütün mensuplarna, yapmakta olduklar kutsal görevler için baarlar diler, sayglarm sunarm.

Tayyar YILDIRIM

Yorumlar
Yeni EkleAra
Ersen Grpnar - nyarglar aabilmek   | Author | 2009-01-03 15:52:58
Sn.Yldrm elinize yreinize salk bizi hala ortaokul mezunu sananlar ve deve yk ile maa aldmza inananlarn nyargl dncelerini deitirecek olan yine bizleriz. Grevdeki arkadalarmz kendilerine sayg duyarak mesleklerini en iyi ekilde yaparak bizlerde yasal haklarmz kullanp mcaadele ederek nyarglar aacaz ve assubay onur mcaadelesi mutlaka baarya ulaacaktr.
Efiley - Sabrlar tat.   | 78.162.151.xxx | 2009-01-04 00:46:04
Onur mcadelesi mutlaka baarya ulaacaktr sayn Ersen Grpnar,bu gzel site bu mcadelenin kilometre ta oluyor ne mutlu bize.
onatarhan   | Registered | 2009-01-04 05:57:45
Hibir meslek grubunun kendi i dinamiklerini altrmadan bir devrimi gerekletirebileceine inanmyorum.Yeryznde hibir meslek grubuna da d etkenler tarafndan saygnlk kazandrlamamtr. Toplumumuzun kendi abalar ve mcadelesiyle hak ettii kazanmlar elde edebileceine szde deil zde devrimi gerekletirebileceine inanyorum.Bu deiimin salanabilmesi iin birinci art sz toplumundan yaz toplumuna geebilmektir.Maalesef kt'adaki meslektalarmzn ou henz dileke hakkn kullanmaktan aciz.Yasal snrlar ierisinde,yazl hak araylarnn bu srecin ilk adm olacan deerlendiriyorum.SAYGILARIMLA
canancan   | 78.163.182.xxx | 2009-01-05 11:49:20
tebrikler.....
Sadece kayýtlý kullanýcýlar yorum yazabilir!

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

Son Gncelleme ( Cumartesi, 03 Ocak 2009 )
 
< nceki   Sonraki >