İLGİLİLERE AÇIK MEKTUP PDF Yazdır
Yazar Ersen Gürpınar   
Cuma, 29 Aralık 2006

Çanakkale ve İstiklal savaşlarının unutulmaz kahramanları TK.Komutanı Yahya ve Haydar çavuşlar,havacı pilot Vecihi ve Halil çavuşlar, serdümen Ali, makinist Rıza çavuşlar (Asb.lar) bizim ilk meslekdaşlarımızdılar. l927 yılında çıkarılan 1001 sayılı GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİT kanunu ile ilk meslek tanımı yapılmış 1937 yılında çıkarılan 3l34 sayılı yasa ile Asb.ların tahsil süreleri orta okul üstü 2 yıllık sınıf okulu yani Sanat Enstitüsü saviyelerine çıkarılmıştır.Asb.ların ordudaki başarıları vevazgeçilmezliği kanıtlanınca 1951 yılında 5802 sayılı kanun çıkarılarak Gedikli küçük zabit ünvanı ASTSUBAY olarak değiştirilerek Asb.ların tanımı; Komuta kademelerinde eğitim,sevk idare ve diğer işlerde subaya yardımcı olan asb. çavuştan asb. kd.başçavuşa kadar rütbe sahibi askeri şahıslar assubaydır* denilmiştir.

TEMAD ın internet sitesini yıllardır izliyorum üyesiyim ve zaman,zaman yönetime öneriler ve çalışmalarımla ilgili bilgiler veriyorum ,bilahare Ziyaretçi Defteri açılınca sevgili meslekdaşlarımın yazılarını okudum; zaman,zaman da dileklerimi ilettim birçoğuna özel mailler gönderdim. Ben bu köşenin yine de gayesine (kişisel düşüncem) hizmet etmediği kanısındayım 2 kişi arasında chat yapılacak mevzular buraya aktarılıyor son bir kez bir meslekdaşınız ve bir ağabeyiniz olarak düşüncelerimi ve uyarı görevini yapmak istedim ve bu arada çoğunuzun malumu olmasına rağmen kısaca astsubayların tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Çanakkale ve İstiklal savaşlarının unutulmaz kahramanları TK.Komutanı Yahya ve Haydar çavuşlar,havacı pilot Vecihi ve Halil çavuşlar, serdümen Ali, makinist Rıza çavuşlar (Asb.lar) bizim ilk meslekdaşlarımızdılar. l927 yılında çıkarılan 1001 sayılı GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİT kanunu ile ilk meslek tanımı yapılmış 1937 yılında çıkarılan 3l34 sayılı yasa ile Asb.ların tahsil süreleri orta okul üstü 2 yıllık sınıf okulu yani Sanat Enstitüsü saviyelerine çıkarılmıştır.Asb.ların ordudaki başarıları vevazgeçilmezliği kanıtlanınca 1951 yılında 5802 sayılı kanun çıkarılarak Gedikli küçük zabit ünvanı ASTSUBAY olarak değiştirilerek Asb.ların tanımı *Komuta kademelerinde eğitim,sevk idare ve diğer işlerde subaya yardımcı olan asb.çavuştan asb. kd.başçavuşa kadar rütbe sahibi askeri şahıslar assubaydır* denilmiştir.Bilahare 1961 ylında çıkarılan 2ll sayılı İç hizmet kanunu ve l967 yılında çıkarılan Askeri personel kanunu ile bütün askeri personel statüleri birleştirilmiştir.

Personel kanunun kabulünden sonra asb.ların öğrenim durumları lise üstü 1 yıl sınıf okulu olarak uygulanmaya başlamış şimdi ise tamamı 4752 sayılı MYO kanunu ile yüksek okul olmuştur. (Lisans mezunlarının askerliklerini er olarak yapmaları ve çağın gerekleri dikkate alınarak ön lisans eğitiminin yeterli olmadığı kanısındayız zaten bu bilinçle binlerce astsubay kendi imkanları ile lisans ve yüksek lisans eğitimi almaktadır.) Asb.lar eğitim sürelerini,okullardaki müfredat proğramlarını,meslek içi eğitimlerini hatta fiziki durumlarını kendileri tayin ve tespit etmemişlerdir; dolayısıyle bizlerde görüldüğü ileri sürülen eksiklikler bizim değil TSK.lerinin eksikliğidir.Bu nedenle STATÜ adı altında dayatmalarla birçok ekonomik ve sosyal haklarımızın gasp edilmesi Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerdeki EŞİTLİK Prensiplerine aykırı olup tarafımızca da kabul edilemez.Hiçbirmeslek grubuna ve kişiye hakları altın tepsi içersinde sunulmamıştır,haklarımızı almak için hertürlü idari ve hukuki mücaadeleyi vermeliyiz

KİŞİSEL VE TOPLU OLARAK ARAMAMIZ GEREKEN HAKLARIMIZDAN BAZILARI ;
1.Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksek okul bitiren asb.lara verilen üst derecenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran zamanın Cumhurbaşkanı (korutürk) iptal gerekçesinde*Astsubayın emsali subaydır, ayni öğrenimi bitiren astsubaya bir üst derece verilirse eşitlik ilkesine aykırı olur* demiş bunun üzerine mahkeme maddenin tamamını değil üst derece verilir ibaresini iptal etmiştir.(Anayasa Mah.16.3.1976 gün ve 1976/15 sayılı kararı) karar üzerine Gnkur yayınladığı emirle subay ve astsubayların başlangıç derecelerini eşitlemiştir,bilahare As.Yük.İd.Mahkemesi 6.12.1978 gün ve 1978/572 sayılı kararı ile astsubayın emsali subay değil devlet memurudur hükmünü vermiştir. Bu durumda ya Cumhurbaşkanı yüce mahkemeyi yanıltmış ya da AYİM hukuka aykırı kararı ile astsubayları mağdur etmiştir.27 yıldır bu haksızlık düzeltilmemiştir.Asb.MYO kanunu ile Asb.ların başlangıç dereceleri 9/1 kademe olarak tespit edilmiştir oysa devlet memurlarından orman,gümrük muhafaza memurları,emniyet hizmetleri sınıfı, MİT ve meclis steno memurları v.b.MYO mezunu ise 9/2 kademeden lisans mezunu ise 8nci dereceden göreve başlatılmaktadırlar.Asb.ları devlet memurlarından daha alt kademe ve dereceden göreve başlatanlar;sıra subaylara gelince 2yıllık harp okulu mezunlarını hatta lise ve muadili okul mezunu subayları 8 nci dereceden göreve başlatarak eşitlik ve adalet ilkelerini çiğnemişlerdir.Bu haksızlıktan tüm ilgilileri haberdar etmeliyiz.
2.Ayni görevi yapan personelin işgücü iş riski tazminatı subay ve astsubay olmasına göre değişmektedir. (Örneğin Tk.Komutanı ve Sayman subay olursa farklı asb. olursa farklı tazminat almaktadır.)
3.Mevcut lojmanların % 40ı Asb.lara % 55 i subaylara tahsis edilmektedir. oranlar eşit olsa dahi Asb.lar sayıca fazla olduklarından yine mağdur olacaklardır.
4.Ordu evi ve kamplarda durum aynidir ayrıca asblara tahsis edilen tesislerin fiziki şartları subaylarınki ile kıyaslanamıyacak durumdadır.Hiyerarşiye saygılıyız ancak sosyal yapımıza ve önce insan prensibine aykırı uygulamaları kabul edemeyiz.
5.İstekleri dışında sağlık nedeniyle resen emekli edilenler emsallerinin derecelerine ulaşamadıklarından mağdurdurlar bunlara en azından bir üst derece verilmelidir.
6. Yüksek okul mezunu olup lnci derece 4 ncü kademeye yükseltilmeyen tek meslek Asb.dır
7.Kuruluşunda bir konserve bir çimento fabrikası ve ordu pazarları olan OYAK bugün Türkiyenin sayılı holdinglerindendir. Bu büyümeden OYAK ın varlığının % 65 ini oluşturan Asb.lar yeterli yararlanmaktamıdır?HAYIR ,birikimlerimize birçok bankanın fonu ve devlet tahvillerinin getirisinden çok düşük bir nema verilerek kurumla ilişkimiz kesilmiştir.Yönetim kurullarında iştiraklerinde kaç Asb. ve çocuğu görev almaktadır AÇIKLIYABİLİRLERMİ?
Bizlerin üyeliği sona erince milyar dolarlık holding onu var edenlere yaramıyacaksa kimlere yarıyacaktır. Emekli Asb.lar derneklerinde anılarını yaşatsınlar diyen OYAK ın atanmış Genel müdürü bunlara cevap verebiliyormu ?
8.TMK.larda yapılan iyileştirmeler yeterli değilir Asb.lar hizmet verimliliklerine uygun olmayan ünvanlarla anılmaktadır.Örneğin kadrosunda 1 sb. 1 Asb.olan 3 ncü Snf.askerlik şubesindeAsb.ünvanı Ş.Bşk.Yrd.değilde şube astsubayıdır.Kh.da bir şubede ise idari işler astsubayıdır. Siz hiç idari işler subayı duydunuzmu? Kadro idari işler olunca herşey idareye girer emrinizdeki ilköğretim okulu mezunu sivile sicil ceza ve izin veremezsiniz sonra da disiplinden verimsizlikten söz edilir.
9.Görev ve hizmet tazminatları tüm astsubayları da kapsamalıdır.
10.5434 Sayılı Em.San.Kanunu EK-70 md.l.fıkra B bendinde yer alan grup ve oranlarda değişiklik yapılması için Gnkur. tarafından verilen teklif üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen değişiklik sağlanmamış bu da en fazla 2nci ve 3 ncü dereceden emekli astsubayları mağdur etmektedir.
11.Gnkur.Başkanlığınca Asb.ların kuruluş yıldönümü tespit edilip kutlanmalı ayrıca Asb.marşı bestelenmelidir.
12.Basında TSK.lerini eleştiren her yazıya anında cevap veren Gnkur.Gn.Sekreterliği Asb.ları hedef alan ve tamamen gerçek dışı eleştirilere nedense sessiz kalmaktadır.
13.Gnkur Başkanlığınca Rütbesini hazmedemeyen ve astı köle kabul eden bazılarına gerekli uyarı yapılmalı,subay ve astsubaylar arasında hiçbir mantıklı açıklaması olamayan sevgisizlik yok edilmelidir.
TSK.lerinin olmazsa olmaz kuralı disiplinin tarifindeki ASTIN VE ÜSTÜN HUKUKUNA RİAYET ilkesine aykırı hiçbir davranışa izin vermemeliyiz.Haklarımızı almak için kişisel ve kurumsal mücaadelemizi devam ettirelim; Dilekçe yasal bir haktır Kuvvet Komutanlıkları,Gnkur.,Msb.lığı ve TBMM.dilekçe komisyonlarına, her konu için ayrı dilekçeler verelim. Sonuç alamazsak birleşip davalar açalım,milletvekillerine mağduriyetlerimizi bildirelim, gerektiğinde AİHM.sine gitmeliyiz.

İşte bu sorunlar dururken ziyaretçi defterinin ilgisiz konularla meşgul edilmemesini bu nedenle dilemiştim. Örneğin Ziyaretçi defterinde bir arkadaşımın Lise mezunu subayın intibakının 8nci dereceden yapıldığı TSK.da Fakülte ve yüksek okul mezunu Asb.ların 9/1 dereceden göreve başlatılmalarının önlenmesi için dava açmayı öneriyorum müdahil olarak katılmak isteyenler lütfen benimle itibata geçsinler.diye bir yazısını görmeyi arzulardım.
Özellike birçok hakkın alınması için 1973 yılındaki protestolara katılıp ordudan tart edilen ve hapsedilen fedakar arkadaşlarımızın bayrağını yere düşürmemek için mücaade etmeliyiz.Hukukçu değilim ama arzu edenlere istediklerikonuda dilekçe örnekleri gönderebilirim.Herşey gönlünüzce olsun. Ersen GÜRPINAR (E.Per.Kd.Bşçvş.)
NOT:1. Mesai arkadaşlarınız arasında sayıları azda olsa bilgisi,yalaka ve meslekdaşlarına saygısız olup davranışları ile Asb.zümresini yaralayanlara müsamaha göstermeyiniz ve uyarınız.Bizler ancak bilgimiz çalışkanlığımız ve sosyal yönümüz,sağlam karakterimiz ile toplumdaki saygınlığa kavuşabiliriz.Unutulmamalıdırki KENDİSİNE SAYGISI OLMAYANLARA SAYGI GÖSTERİLMEZ.
2.Hemen sonuç alınmaması durumunda yılmayınız. Toplumsal bilinçi yok etmenin bir yoluda bezginlik yaratmaktır.
Gönderen:
Ersen GÜRPINAR
Tarih:
05.05.2005 / 01.03 TARİHLİ BİR ZAMANLAR AÇIK VE SESİMİZ OLAN TEMAD SAYFASINDAN ÇOK DEĞERLİ YAZISI

Yorumlar
Yeni EkleAra
thewaysunay   | 85.104.153.xxx | 2007-01-05 23:46:34
doğru söze ne denilebilirki?
Ersen Gürpınar - Neler değişti   | Author | 2007-01-07 13:29:22
Sorunlarımız artarak devam ediyor ama umutlandıran bir şey var biz değişiyoruz arkadaşlarımızın desteği azmi hergeçen gün artıyor bu çok önemli bir aşama haksızlıklara karşı gelmek Cumhuriyetin gereğidir insan onuru kendisine yapılan haksızlıklara daima karşı çıkmıştır . Sn. A.Rıza Çakmak ın düşüncelerine katılıyorum grubumuzda da yazdım biz bu ülkenin insanlarıyız Bu ülkeyi bayrağını değerlerini korumak için yemin ettik sivil toplum örgütü olmanın da koşulu budur bu nedenle gerekli gördüğümüz konuları burada dile getirmeli kah proteste kah desteklerle bizde varız demeliyiz. Şikayet etmiyenin şikayet hakkı olmamaz. Hepinize sağlık,mutluluk ve başarı dolu günler diler;Sevgi ve saygılar sunarım.
denizci35 - sesimizi duyuralım   | Registered | 2007-01-09 12:24:23
sevgili ersen arkadaşımıza katılıyor ve sonsuz desteklerimi sunuyorum.Sesimizin daha çok duyulması için bir çığ gibi büyümemiz ve ses getirmemiz lazım.Birlikten kuvvet doğar,unutmayalım bir elin nesi var iki elin sesi var.Saygılar,sevgiler
ancestor363 - Başsayfalık yazı   | Registered | 2007-01-15 17:49:57
Assubayların sorunlarını bu kadar güzel dile getiren bu yazının anasayfaya alınması gerektiğini düşünüyor ve yetkili abilerimize teklif ediyorum. Sınıfı ne olursa olsun her assubayın hemfikir olduğu sorunlara değinen Ersen ağabeyimizin de ağzına sağlık diyor, görevdeki ve emekli bütün assubay camiasına saygılar sunuyorum.
Mithat Türetken - Kutluyorum ve Katılıma davet e   | Registered | 2007-01-16 08:57:53
Bendeniz emekli Top.Kd.Bşçvş.um Ege ordu Kurmay yarbaşkanı emir assubaylığından emekli oldum ne mutluki bu görevim sırasında YİBBK emir assubayı olan bu cesur yürek arkadaşımızı tanıdım. Bizleri çok iyi temsil ediyordu komutan üzerinde büyük etki ve saygınlığı vardı bu özelliği devam ediyor Milliyet Blogtaki yazılarını okuyorsunuz gerekli desteği göstermeliyiz sorunlarımıza sahip çıkmalıyız susmakla beklemekle hiçbirşeyi çözemediğimizi gördük neler yapabiliriz burada tartışalım bu site bu ihtiyaca cevap verecek sanıyorum emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürler.Hepiniz mutlu olun
Yüksel Türkoğlu - Uzun ince bir yoldayız   | 88.241.100.xxx | 2007-02-14 06:44:57
Sorunlarımız ancak bu kadar güzel özetlenebilir .Sn.Gürpınara teşekkür ederim kendilerinin milliyet blogta tamamen bizlerle ilgili yazıları var sitemizin linkler bölümünden ulaşabiliriz. Yılların birikimi önyargılar sonucu oluşan sorunları çözüme kavuşturmak için yılmadan hergün artan bir istekle mücaadele etmeli haklılığımızı dile getirmeliyiz. Arkadaşımızı kutluyorum
Ersen Gürpınar - Yılmamamız gerekiyor   | 85.107.59.xxx | 2007-02-14 09:03:09
Saygıdeğer Arkadaşlarım Genelkurmay bilgi edindirme yasası gereğince yaptığım müracaatımı vatandaşlık numaram eşleşmiyor diye işleme almadığını bildirmiş muhtemelen bu tür yazılar alacağız ama yeniden yazacağız bıkmadan usanmadan bu konuda kampanya düzenlemeye gerek yok her fırsatta yazıp taleplerimizi yeniliyeceğiz kararlılık başarmanın anahtarıdır. Saygılarımla
Rahip_34 - İSANLAR LAYIK OLDUKLARI ŞEKİLD   | Registered | 2007-02-14 12:42:41
Ersen GÜRPINAR Komutanıma derin saygılarımı sunarak nezlinde tüm Assubay camiasını selemlarım.
Arkadaşlar ben hala görevde bir Assubay'ım.Bu güne kadar tüm haklarımıda dilekçelerle aldım.Ancak bahsedilen konularda mücadele malesef görevde iken olmuyor.Oyaktan çıkmak istemek suç.Çeşitli vakıflardan çıkmak istemek se ölüm.Ya sürülürsünüz yada istenmeyen olaylar.Ancak birlikten kuvvet doğar.Ben idamla yargılanan Şerefli 74 ruhu taşıyan Komutanlarımızın çizdiği çizgiden devam etmemiz gerektiği düşüncesinde biri olarak,Layık olduğumuz şekilde yönetim talebinde bulunalım.Hakkımızı kanunların bize verdiği başvuru hakları ile görevde iken arayalım.Temad yetersiz kalıyor,destekçisi az.Emekli olan küsüyor sisteme, çalışanlar suskun.Kim arayacak bizim hakkımızı.Hak verilmez arkadaşlar alınır.
Saygılarımla.
Rahip_34
Not:Rahip öz Türkikçede elçi anlamına gelir.Yanlış anlamalar çok oluyor.
Ayhan KUTLU - Dirsek Temas Aralığında Olalım   | 88.224.77.xxx | 2007-02-14 13:12:54
Saygılarımı sunar bana bu siteye üye olmamı isteyen çok değerli Hüseyin Abime teşekkür ederim. Geçirdiğim Mide Ameliyatı sonucunda Adi Malül oldum. Malüllüğüm Mesleki haklarımın mağduriyetleri yanında kazanılmış bir hakmıdır? 4699 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede 10 yıllık hizmet mecburiyeti 15 yıla çıkarıldı. Konu ile ilgili olarak AYİM nemi? İdare Mahkemelerine mi? Müracaatta bulunmalıyım. Saygılarımı sunar büyüklerimin ellerinden öperim.
ferit sarp - Sorunlar belli,Doğru cevapları   | Registered | 2007-02-15 09:56:27
Sayın GÜRPINAR
Makro sorunlarımızı çok güzel özetlemişsiniz, Tabii bilinen bu sorunların şu ana kadar çözülememesi acaba bizim sorunları çözüm mücadelemizin yanlışlığındanmı kaynaklanıyor. Bazı sorunlarımız TBMM bazıları GnKurBş lığınca bazı sorunların OYAK la çözümlenmesi gerekmektedir. Bizler emekli olmamız nedeni ile bir çok bölgeye dağılmış,sosyal ve ekonomik sorunları olan mücadele şevkini ve azmini büyük bir oranda kaybetmiş bir kitleyiz.Bunun yanında bir artımız var tecrübelerimiz ve maddi olanaklarımız.Öncelikli olarak üye sayımızı arttırmak,Assubayların kendine ait mikro sorunları çözebilecek bir site olduğunu bilmeleri ve bu sorunları için zaman ve fırsat buldukça siteyı ziyaret etmelerini sağlamak.Muhahakkak işin uzmanlarından oluşan bir hukuk bürosu kurmak,Grubun gelir kaynaklarını gönüllülük ve reklam hizmetleri karşılığı arttırmak,Üyelerin zaman zaman bir arada olmalarını sağlamak.Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla üye ve iale bilgi formları oluşturmak, Zayıf ve kolay kalelerle mücadeleye başlıyarak başarı sağlıyarak hem motivasyonumuzu arttırmak hemde grubu güçlendirmek
Saygılarımla
Mithat Türetken - Herkez okumalı   | Registered | 2007-12-10 07:04:31
Bizler nedense hep sitenin ana sayfasındaki yazıları okumakla yetiniyoruz oysa bu yazı gibi bize rehber olacak nice yazılarımız var tüm meslekdaşlarımın bu yazıyı okumasını öneriyorum. iyi günler
farukdemirkol - TÜM ODADAKİ MESLEKTAŞLARIMA S   | Registered | 2008-09-16 10:28:17
Selamlar arkadaşlar ersen abi yazılarını fırsat buldukça okuyorum sizin gibi değerli abilerimize ihtiyacımız var belki odadaki diğer meslektaşlarımız yağ çekiyo zanneder ama öle deil işin gerçeğini görmek lazım
sezarın hakkı sezara :)hepinize ailelerinizle bir ömür boyu mutluluklar dilerken ersen abicim saygılar...
Sadece kayýtlý kullanýcýlar yorum yazabilir!

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

Son Güncelleme ( Perşembe, 24 Mayıs 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >